CENNIK WSPARCIA

System Printer Web & Mobile Enterprise
3 użytkowników – 1 rok 53,55 71,40 124,95 135,66
3 użytkowników – 2 lata 100,80 134,40 235,20 255,36
3 użytkowników – 3 lata 141,75 189,00 330,75 359,10
5 użytkowników – 1 rok 89,25 124,95 178,50 207,06
5 użytkowników – 2 lata 168,00 235,20 336,00 389,76
5 użytkowników – 3 lata 236,25 330,75 472,50 548,10
10 użytkowników – 1 rok 142,80 207,06 349,86 378,42
10 użytkowników – 2 lata 268,80 389,76 658,56 712,32
10 użytkowników – 3 lata 378,00 548,10 926,10 1001,70
25 użytkowników – 1 rok 357,00 421,26 592.62 635,46
25 użytkowników – 2 lata 672,00 792,96 1077,72 1196,16
25 użytkowników – 3 lata 946,26 1077.30 1568.70 1682.10
Bez limitu użytkowników – 1 rok 428,40 492,66 637,98 838,95
Bez limitu użytkowników – 2 lata 806,40 927,36 1438,08 1579,20
Bez limitu użytkowników – 3 lata 1134,00 1304,10 2022,30 2220,75
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com