Z dumą ogłaszamy, że wraz z najnowszą wersją TSplus 12.30, wydany został program RDS-Knight w wersji 4.2. Najnowsza aktualizacja poprawia dwie podstawowe funkcje chroniące serwery dostępu zdalnego przed nieautoryzowanym dostępem.

RDS-Knight 4.2 Pozwala na efektywne ograniczenie zdalnego dostępu w zakresie Czasu i Lokalizacji.

TSplus 12.30 jest dostarczany w pakiecie z próbną wersją najnowszego RDS-Knight. Zintegrowany z TSplus, RDS-Knight oferuje kompleksowe narzędzie bezpieczeństwa, które skutecznie blokuje szkodliwe ataki i zapobiega naruszeniom bezpieczeństwa na serwerach RDS.

Protokół zdalnego pulpitu jest często pierwszym celem ataku, wykorzystywanym przez cyberprzestępców do naruszania bezpieczeństwa systemów i poufnych informacji. Firmy potrzebują potężnych narzędzi do blokowania sesji zdalnych i ograniczania ryzyka. To właśnie zadanie RDS-Knight. Funkcje Ograniczenia czasu pracy i Ochrona Homeland pozwalają administratorom kontrolować czas i miejsce zdalnych połączeń. Te dwie potężne funkcje bezpieczeństwa znajdują się zarówno w edycji Essentials, jak i Ultimate.

W  RDS-Knight 4.2, Ograniczenie Czasu Pracy zostało wzmocnione dzięki nowemu ustawieniu: Administratorzy mogą wymusić automatyczne rozłączenie użytkowników, gdy skończy się ich skonfigurowany czas pracy.

Domyślnie, RDS-Knight ostrzega użytkownika 2 minuty przed automatycznym zamknięciem sesji…

Oznacza to, że dla użytkownika, który ma pracować wyłącznie w dni powszednie, od 9:00 do 17:00, RDS-Knight może być skonfigurowany tak, aby uniemożliwić otwarcie sesji ORAZ już otwarte sesje mogą zostać automatycznie zamknięte po uprzednim ostrzeżeniu użytkownika o działaniach podjętych poza wyznaczonymi godzinami.

Z pulpitu aplikacji administratorzy mogą zobaczyć powiązane zdarzenie i łatwo zdefiniować parametry godzin pracy, takie jak opóźnienie ostrzeżenia (domyślnie 2 min) i komunikatu, czas pracy i lokalna strefa czasowa.

Tymczasem, wzmocniono Ochronę Homeland, aby bardziej bezwzględnie filtrować wszelkie próby łączenia się z nieautoryzowanymi krajami. Ta zmiana stanowi znaczący krok w kierunku stworzenia jeszcze bardziej niezawodnego i przyszłościowego rozwiązania, jakim staje się RDS-Knight. Wysoka wydajność funkcji jest łatwo widoczna w dzienniku zdarzeń bezpieczeństwa: wyświetlane jest  teraz szczegółowe powiadomienie dla każdego zablokowanego adresu IP. Jednakże odbywa się to przy   znacznie mniejszym obciążeniu procesora!

Potężna ochrona RDS-Knight Homeland Protection nie pozwala na żadne zabronione połączenia!

Zarządzanie zostało dodatkowo usprawnione dzięki nowej możliwości blokowania / odblokowywania dowolnego adresu IP bezpośrednio z dziennika zdarzeń za pomocą prostego kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Tymczasem, lista adresów IP dla każdego kraju jest regularnie aktualizowana, aby zapewnić najlepszą wydajność zastosowanych filtrów.

RDS-Knight 4.2 zawiera wiele innych udoskonaleń i poprawek, które znalazły się już w poprzedniej wersji programu. Szczegóły zmian można sprawdzić  w dzienniku zmian.

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com