Dziś w nocy aktualizowaliśmy nową wersję TSplus. 

Kilka informacji odnośnie nowej wersji rozwiązującej zgłoszone problemy: 

  • W ubiegłym tygodniu zgłoszono nam kilka problemów, które przysporzyły kłopot klientom aktualizującym ich wcześniejsze wydania TSplus. Ta aktualizacja rozwiązuje te problemy i mamy nadzieję, że uniknie ich kontynuacji.
  • Podczas aktualizacji, jakiś zmieniony port HTTP / HTTPS został zawrócony do portu 80/443   Naprawiono to teraz. 

  • Podczas aktualizacji i zmiany numeru portu RDP nowy numer portu został zablokowany przez zaporę systemu Windows.   Naprawiono to teraz. 
  • W W10 / 2016, aby obsługiwać RemoteApp przez 16 równoczesnych użytkowników, wyłączyliśmy możliwość ponownego połączenia się z odłączoną sesją.   Teraz będzie to ograniczone tylko do sesji RemoteApp, gdy więcej niż 14 równoległych sesji jest już uruchomionych. 
  • W wersji W10 / 2016 nowy WinXshell został opublikowany dla użytkowników (nie kont administracyjnych) od pierwszego połączenia. (WinXshell wciąż jest rozwijany). Aby uniknąć problemu, ale aby zachować korzyści wynikające z możliwości uruchomienia więcej niż 16 „pełnego pulpitu” w tych systemach  teraz wyświetlamy go dopiero po 12 otwartych sesjach.   Ponadto w przypadku systemów nie angielskich ta wersja programu WinXshell wyświetla tekst w języku systemu.   Spodziewamy się wydać pełną wersję WinXshell w listopadzie.
  • Na karcie Preferencje sesji AdminTool możliwość włączenia / wyłączenia opcji WinXshell dla powłoki systemu Windows nie była dostępna.   Zostało to teraz naprawione. 
  • Na karcie Zabezpieczenia zaawansowane żądanie zablokowania połączenia klienta RDP również blokowało HTML5.   Zostało to teraz naprawione

Istotna sprawa: Jeśli po pobraniu i zastosowaniu tego wydania aktualizacji, klient mający zmianę portu RDP (3389) ma problem z łączeniem za pomocą na przykład klienta RemoteApp rozwiązanie jest proste:

  • Zmień port HTTP -> zastosuj, przywróć port HTTP -> zastosuj. W ten sposób zostanie dodana odpowiednia reguła na zaporze systemu Windows, a problem zostanie rozwiązany.
Translate »