Nowa wersja TSplus jest już dostępna.

Komentarze do zaktualizowanej wersji:

 

– Obszar roboczy podczas korzystania z paska zadań TSplus:

Po ustawieniu opcji „Pełny ekran” na pasku narzędzi i zadań aplikacja nie korzystała z pełnego ekranu. Zostało to naprawione.

 

– Nakładanie paska zadań:

Nawet po ustawieniu „Nakładanie paska zadań” na Dostosuj pasek zadań, aplikacja tego nie robiła. Zostało to naprawione

 

– Wyświetlanie ikony paska zadań:

Gdy wyświetlana była aktywna aplikacja, miniatura przycisku nakładała się na ikonę w pasku zadań. Zostało to też naprawione, a ikona paska zadań jest ładniejsza.

 

– Explorer opublikowany jako „aplikacja”:

Proces Explorer.exe nie wyłącza się, gdy użytkownik go zamyka . W rezultacie aplikacje publikują explorer.exe jako „sesja zombi” która może być aktywna wiecznie i nigdy nie zostanie wyłączona. To jest też naprawione.

 

– Problem z kliknięciem prawym przyciskiem:

Po uruchomieniu „aplikacji” prawe kliknięcie wyświetlało 2 linie: Wyloguj i przełącznik motywów. Także wylogowywanie nie działało dla zmiany nazwy wersji TSplus. Te dwa problemy zostały naprawione.

Translate »