• Aktualizowano wersję do 11,80
  • AdminTool: poprawiono tekst% SPACE% na karcie Licencja
  • HTML5: naprawiono problem ze znakami „=”  w przekazywanych parametrach żądań
  • HTML5: nowa opcja „baseutf” dodana do przekazywania parametrów w trybie kodowania base64 utf8
  • HTML5: poprawiono wielkość liter w przypadku kontroli rozszerzeń plików, teraz sprawdzenia są stosowane w trybie bez rozróżniania wielkości liter, więc * .pdf i * .PDF są równe dla sprawdzenia stanu
  • HTML5: nowa opcja w pliku settings.js> W.newMenuCountDown teraz, gdy wyświetlane jest menu, limit czasu można dostosować tak, aby ukrywał go automatycznie po upływie xyz sekund
Translate »