Powody migracji do chmury zmieniają się. Coraz więcej organizacji zrozumie, że nie chodzi tylko o większą elastyczność lub redukcję kosztów, ale zaczyna przede wszystkim postrzegać taki model obliczeniowy jako platformę innowacji, która pozwoli im osiągnąć przewagę konkurencyjną.

WedługOpenText, usługi chmurowe, wraz z technologią sztucznej inteligencji, zaczynają obecnie odgrywać  kluczową rolę w wygenerowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Specjaliści widzą w tych dwóch technologiach podstawę do maksymalnego wykorzystania innowacji.

Im bardziej firmy dostrzegają niezaprzeczalne korzyści wynikające z nowoczesnych rozwiązań, tym coraz bardziej zaawansowane zastosowania technologii stają się normą w coraz to większej liczbie obszarów biznesowych.

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, zdaniem ekspertów zostanie ona zintegrowana z większą liczbą dziedzin i modeli biznesowych. Technologia AI jest coraz częściej wykorzystywana w wielu rozwiązaniach zorientowanych na klienta w celu poprawy usług oraz coraz powszechniej stosowana do kategoryzacji, klasyfikacji i trasowania danych i zasobów firmowych.

Chmura, platforma innowacji

W roku 2020 i w latach następnych narastać będzie zrozumienie dla faktu, że możliwości, jakie roztacza przed nami chmura obliczeniowa nie ograniczają się do zwiększenia elastyczności i redukcji kosztów. Chmura zacznie być postrzegana jako platforma innowacji, która pozwala uzyskać przewagę informacji oraz siła, która jest w stanie kreować konkurencyjność biznesu.

Z drugiej strony OpenText zgadza się z posunięciami większości dostawców, w których został narzucony model chmury hybrydowej, i przewiduje, że „2020 to rok, w którym multicloud stanie się normą dla organizacji migrujących do chmury ”.

Wreszcie, z punktu widzenia ekspertów, również edge computing oraz możliwość ekstremalnego przetwarzania danych będą istotne dla firm, a według przewidywań OpenText w najbliższym czasie „rozwiązania te będą połączone z innymi usługami, tworząc kompletną ofertę, która zapewni szybkość,wyższą przepustowość, mniejsze opóźnienia i bezpieczeństwo, wspierając jednocześnie zwiększone możliwości przetwarzania danych w chmurze. ”

Chmura obliczeniowa – prognozy na przyszłość

Przedstawiamy prognozy dotyczące przetwarzania danych w chmurze w najbliższych miesiącach, od usług bezserwerowych do rozwiązań, które napędzają największych graczy na rynku.

Ponieważ chmura powoli opanowuje świat, wiele przedsiębiorstw wciąż zastawia się nad najlepszą ścieżką rozwoju i wykorzystaniem wszystkich możliwości nowych technologii oferowanych przez trzech największych dostawców chmur.

Ekosystem chmurowy jest szeroki i złożony, ale pojawiły się pewne wspólne trendy, z których wiele, jak przewidujemy, będzie nadal kształtować przemysł w następnej dekadzie.

W swoich corocznych prognozach dotyczących chmury DaveBartoletti, wiceprezes i główny analityk Forrester przedstawił, w jaki sposób jego firma przewiduje, że cały rynek chmury – SaaS, PaaS i IaaS – wzrośnie do 299,4 miliarda dolarów w 2020 roku.

Oto niektóre czynniki, które przyczyniają się do tego wzrostu oraz inne kwestie, które należy rozważyć, jeśli chodzi o usługi w chmurze.

Na horyzoncie dalsza hegemonia chmury?

Rynek chmury publicznej od dawna postrzegany jest jako wyścig trzech koni, przynajmniej, jeśli chodzi o rynek zachodni, z niewielką przewagą Amazon Web Services (AWS) oraz czwartym dostawcą wdzierającym się na podium.

Rzeczywiste dane, jeśli chodzi o rynek chmury publicznej, mogą być trudne do uzyskania, ponieważ każdy sprzedawca inaczej wylicza swoje wyniki. Tym niemniej SynergyResearch szacuje, że AWS jest wyraźnym liderem rynku z około 40-procentowym udziałem w rynku, a następnie Microsoft Azure zagarnia 30 procent, a Google Cloud 10 procent.

Zatem, zgodnie z raportami The Information, Google Cloud jest w stanie wyprzedzić co najmniej jednego ze swoich rywali, jeśli będzie nadal uzyskiwać poziom inwestycji, który jest obecnie uwalniany przez jego spółkę dominującą Alphabet. Rzecznik Google powiedział Computerworld, że „raporty z 2018 roku są po prostu nieprecyzyjne”.

Nawet jeśli raporty są przesadzone, lub ich celem jest tylko próba zmotywowania nowego prezesa Thomasa Kuriana do podjęcia walki z rywalami, oczywiste staje się, że Google Cloud już od jakiegoś czasu traci na swoim trzecim miejscu. Teraz, po dokonaniu wielu głośnych werbunków klasy korporacyjnej, Kurian będzie musiał zrobić wyraźny postęp, aby uspokoić swoich szefów.

Zaś sposób, w jaki AWS kontynuuje podejście do projektów open source’owych i ich przekształcanie w usługi zarządzane, oznacza dalsze kurczenie się opcji dla przedsiębiorstw, które zamierzają zastosować usługi w chmurze w przyszłości.

Bartoletti z Forrester przewiduje: „Alibaba wygeneruje 4,5 miliarda dolarów przychodów z globalnej platformy chmurowej, przewyższając Google, ale Google utrzyma swoje trzecie miejsce w rankingu klientów z Ameryki Północnej ze względu na niewielką obecność Alibaba w tym regionie”.

Preferowana chmura, nie multicloud?

W ubiegłym roku ComputerWorld przewidywał, że chmura hybrydowa będzie nadal sprawdzać się w praktyce jako metoda adaptacji chmurowych technologii przez firmy. Wszyscy znaczący dostawcy oferują obecnie swoim klientom wspomniane rozwiązania, a także łączą się wokół popularnego narzędzia do aranżacji kontenerów Kubernetes, budując różne poziomy integracji i usług zarządzanych.

Nick McQuire, wiceprezes i dyrektor ds. Badań korporacyjnych i sztucznej inteligencji w CSS Insights uważa, że firmy przyjmą strategię „preferowanej chmury” w 2020 roku: „Multicloud był jednym z najlepszych trendów w chmurze w ciągu ostatnich kilku lat i dominującą strategią w przypadku większości dużych współczesnych firm, ale w ciągu najbliższych 12 miesięcy więcej organizacji zrezygnuje z tego podejścia i wyznaczy strategicznego dostawcę usług w chmurze na potrzeby transformacji biznesowej.

„Niektóre z największych transakcji w chmurze, jakie widzieliśmy [w 2019 r.], dotyczyły przedsiębiorstw, które wyznaczyły preferowanego partnera w chmurze, ponieważ wdrażają one zarówno aplikacje w chmurze, jak i aplikacje do współpracy wraz ze swoimi usługami infrastrukturalnymi.”

Jak zauważa Rob Lamb, CTO na Wielką Brytanię i Irlandię w Dell EMC: „W 2020 r. idea, że chmury publiczne i prywatne mogą i będą współistnieć, stanie się rzeczywistością. [W 2019 r. IDC] przewidywało, że 90 procent przedsiębiorstw na całym świecie będzie polegać na połączeniu lokalnych / dedykowanych chmur prywatnych, kilku chmur publicznych i starszych platform w celu zaspokojenia swoich potrzeb infrastrukturalnych.

„Strategie informatyczne oparte na wielu chmurach, wspierane przez architektury chmur hybrydowych odegrają kluczową rolę, dzięki czemu organizacje będą dysponowały lepszymi narzędziami do zarządzania danymi i ich widocznością, zapewniając jednocześnie, że ich dane pozostaną dostępne i bezpieczne”.

Walka z objawami zmęczenia transformacją

McQuire mówi także o „zmęczeniu transformacją” i o tym, co można zrobić, aby temu przeciwdziałać w 2020 r.

Na przykład Stewart Fry, globalny wiceprezes ds. Usług IT i platform cyfrowych w BP powiedział Computerworld podczas konferencji AWS re:invent w Las Vegas, że gigant naftowy i gazowy stara się nadążyć za tempem zmian technologicznych.

„Jednym z wyzwań, przed którymi stoimy, jest to, w jaki sposób poradzić sobie z tymi wszystkimi nowościami? Absorbuj je, udostępniaj ludziom, aby mogli z nich korzystać, a następnie faktycznie je wykorzystuj” – powiedział. „Prędkość jest zawrotna i niesamowita, ale z punktu widzenia konsumenta korporacyjnego naprawdę trudno jest nad tym zapanować”. McQuire przewiduje, że dostawcy chmurowi będą w 2020 roku „koncentrować się na rozwijaniu swojej inżynierii terenowej, sukcesach klientów, szkoleniach i jednostkach świadczących profesjonalne usługi, oferujące pomoc rosnącej liczbie klientów w łagodnym przeniesieniu się do chmury i korzystaniu z bardziej zaawansowanych usług, takich jak AI i ML”.

Konwergencja technologii chmurowych

Wraz z udostępnieniem przez AWS App Mesh oraz open source Istio przez Google w 2018 r. siatka usług korporacyjnych zaczęła osiągać dojrzałość. Od czasu gdy w 2019 r. odnotowano kilka skoków rozwojowych w tej dziedzinie, technologia nadal się rozwija. Dzieje się tak dlatego, ponieważ coraz więcej organizacji szuka sposobu na kompleksowe zarządzanie i ujednolicenie zarządzanie przepływem ruchu, egzekwowaniem zasad dostępu i agregacji danych telemetrycznych w mikrousługach w ramach wspólnej konsoli zarządzania.

Andrew Oliver, dyrektor ds. produktów w Couchbase, zgadza się, że rynek w 2020 roku zacznie się konsolidować wokół zestawu standardowych bazowych narzędzi operacyjnych.

„Nastąpi zwrot w zakresie ofert siatek usług. W miarę jak coraz więcej organizacji korzysta z siatek usług w połączeniu ze swoimi mikrousługami, staną się one tak popularne jak Kubernetes. Rynek dojrzeje i nieuchronnie wiele dostępnych obecnie ofert zostanie ograniczonych do propozycji jednego lub dwóch wyraźnych liderów rynkowych. Dostawcy usług w chmurze wywrą na to głęboki wpływ – zapewniając, że klienci będą korzystać z ich własnych, specyficznych ofert, co z kolei spowoduje więcej kłopotów dla firm ”- przewiduje.

Bartoletti z Forrester uważa, że ​​„siatki usług obiecują jeszcze potężniejsze sieci międzyserwisowe, widoczność i bezpieczeństwo, a bezserwerowe otwiera nowe modele programowania całkowicie wyodrębnione z problemów infrastrukturalnych. Chociaż żadne rozwiązanie nie wygrało, Istio wyróżnia się dziś w obszarze siatki usług i Knative jest solidnym wyborem dla serwerów bez serwerów – i oba z nich najprawdopodobniej zostaną wykorzystane przez natywną platformę programistyczną AWS, Microsoft, Google, VMware / Pivotal lub IBM / Red Hat w chmurze ”- powiedział.

Ujmując to w szerszym kontekście, Abby Kearns, dyrektor wykonawczy Cloud Foundry Foundation, stwierdziła: „W 2020 roku będziemy mieć do czynienia z uproszczeniem w zakresie opracowywania i wdrażania aplikacji. [W 2019 r.] widzieliśmy, jak programiści zwracają się ku technologiom, które – w obliczu coraz bardziej złożonego środowiska multicloud – zapewniają spójność pomiędzy różnymi platformami. Przewiduję, że ten trend będzie się utrzymywał ”.

„W 2020 r. nastąpi wzrost cyklu innowacji wokół narzędzi programistycznych oprócz Kubernetes, równolegle programiści będą poszukiwać wyższych poziomów abstrakcji gdzie indziej” – dodał Kearns.

Kwestie bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu

Chociaż tak naprawdę nie była to wina AWS, nieszczelne segmenty S3 i poważne naruszenie Capital One w zeszłym roku uwidoczniły potrzebę lepszego bezpieczeństwa multicloud na poziomie przedsiębiorstwa.

Bartoletti z Forrester widzi to tak: „Liderzy chmury w hiperskali zwiększą inwestycje w swoje rodzime rozwiązania bezpieczeństwa, podczas gdy dostawcy usług zarządzania w chmurze muszą kupować, budować i / lub nabywać funkcje bezpieczeństwa wykraczające poza wcześniejsze zarządzanie tożsamością i dostępem. Pewne ruchy w tym kierunku rozpoczęły się w 2019 r., kiedy VMware nabyło Carbon Black, aby zapewnić bezpieczeństwo w zakresie zarządzania chmurą, wirtualizacji i produktów kontenerowych ”.

Dob Todorov, CEO w firmie konsultingowej AWS HeleCloud, uważa: „U progu roku 2020, po incydentach takich jak naruszenie Capital One, firmy musiały zmienić swoje nastawienie do kwestii bezpieczeństwa. Pytanie, które należy sobie zadać nie brzmi: „Czy ten dostawca chmury jest bezpieczny? ”, lecz: „Jak najlepiej wykorzystać funkcje zabezpieczeń w chmurze, aby poprawić moją ogólną ochronę i zgodność?”

Naruszenie Capital One zwróciło uwagę na kolejne poważne wyzwanie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem chmury. Do tej pory usługi zarządzania chmurą definiowały bezpieczeństwo jako tworzenie polityki, uprawnienia i kontrolę dostępu. Często ignorując Cloud Workload Security (CWS), mikro-segmentację, szyfrowanie, analizę zagrożeń, analizę bezpieczeństwa oraz wykrywanie i reagowanie na punkty końcowe.

W 2020 r. sytuacja ulega zmianie. Usługi zarządzania chmurą dążą do budowania, kupowania i pozyskiwania możliwości zwiększających bezpieczeństwo. W 2019 r. VMware nabyło Carbon Black, planując włączyć tę technologię do produktów VMware. Będziemy świadkami kolejnych przejęć dostawców zabezpieczeń w chmurze przez głównych dostawców na rynku.

Problemy talentów

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na transformację chmury rośnie również potrzeba nowych umiejętności w organizacji. Jedynym problemem jest kwestia dobrego udokumentowania luki w umiejętnościach w chmurze.

Jak mówi Todorov z HeleCloud: „Według ostatniego raportu na podstawie 451 badań, 90% miejsc pracy w chmurze nie może zostać obsadzonych odpowiednimi kandydatami. Jest to z pewnością fakt w Wielkiej Brytanii i Holandii – i będzie to problem, który będzie obecny w 2020 r. ”

„W rzeczywistości podejście oparte na wielu chmurach wymaga dostępu do specjalistów i często konkretnych narzędzi dla każdej z używanych platform chmurowych. Niestety, podczas gdy wiele brytyjskich firm jest zbyt rozważnych, umiejętności te są ograniczone i wymagałyby albo oczekiwania na zatrudnienie inżynierów z odpowiednią wiedzą na temat chmury (co może potrwać), albo inwestycji ogromnych kwot, aby rozwinąć własne zdolności, których szkolenie może potrwać miesiące – mówi Todorov.

Martin Henley, starszy wiceprezes ds. Usług technologicznych w Globality dodaje: „Firmy będą musiały mieć silny program przyciągania i odświeżania prawdziwych talentów inżynieryjnych, w tym z Generacji-Z. Możliwość zachowania nabytych talentów będzie tam, gdzie organizacje zyskają lub stracą przewagę konkurencyjną, a jej wpływ zacznie być widoczny w 2020 r. ”

Rok 2020 jest kolejnym dobrym rokiem dla branży przetwarzania w chmurze. Jesteśmy świadkami migracji większej liczby firm do chmury oraz silnego wzrostu infrastruktury hybrydowej i multi-cloud. Rozwiązania oprogramowania typu open source będą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu złożonymi rozwiązaniami chmurowymi. Organizacje coraz częściej korzystają z zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę swoich chmur. Firmy zastosują nowe technologie, takie jak edge computing, aby zwiększyć zasięg swoich możliwości.

źródła:

Technology.org

ITuser

Forrester.com

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com