– AdminTool> Sessions Manager: funkcja zdalnego sterowania (shadowing) nie pyta już o zgodę użytkownika, gdy GPO „Ustaw reguły zdalnego sterowania sesjami użytkowników Remote Desktop Services” jest ustawione na „bez zgody użytkownika”

– AdminTool> Audyt systemu: dodano nową regułę, aby sprawdzić, czy czas komputera jest synchronizowany ze źródłem zewnętrznym

– AdminTool> SystemAudit: dodano regułę, aby sprawdzić, czy istnieją wszystkie główne programy TSplus

– AdminTool: naprawiono błąd podczas uruchamiania z innego katalogu

– AdminTool> Sesje> Uprawnienia: wyłączone ograniczenie grupowe ograniczenia dostępu do sieci w zakładce sesji / uprawnień, gdy użytkownik ma edycję System lub Printer

– Load-Balancing: naprawiono błąd serwisowy SVCE, jeśli serwer aplikacji nie odpowiada

– 2FA: naprawiono małe problemy z tłumaczeniem

Ponadto…

TSplus Mobile App w wersji 3.0 zawiera nowe funkcje i ulepszenia:

  • Zoptymalizowana rozdzielczość: Przy domyślnych ustawieniach zoptymalizowanych dla wielu urządzeń, TSplus ma również wiele opcji ułatwiających pracę na małych ekranach.
  • Rodzinne środowisko pracy: Zmień smartfon lub tablet w pełnowartościowy pulpit lub wyświetl aplikację pełnoekranową. Aplikacja TSplus zapewnia takie samo wyświetlanie w obszarze roboczym, dzięki czemu przejście z komputera na urządzenie mobilne jest płynne i naturalne.
  • Bezpieczeństwo: Połącz się z opublikowanymi aplikacjami i pulpitami TSplus za pomocą protokołu HTTPS i szyfrowania SSL, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenie.
  • Drukowanie zdalne: Użyj drukarki uniwersalnej TSplus z dowolnego urządzenia. Nie są potrzebne żadne specjalne sterowniki.
  • Uwierzytelnianie dwuczynnikowe: Dodaj dodatkową warstwę zabezpieczeń do poświadczeń użytkowników za pomocą unikalnego kodu PIN generowanego na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.
  • Kompatybilność: Aplikacja mobilna TSplus jest zbudowana na najnowszej platformie HTML5, zapewniając maksymalną kompatybilność. Niezależnie od tego, który typ użytkowników urządzeń mobilnych preferuje, dostępna jest do pobrania aplikacja mobilna TSplus
Translate »