– AdminTool> Sessions Manager: funkcja zdalnego sterowania (shadowing) nie pyta już o zgodę użytkownika, gdy GPO „Ustaw reguły zdalnego sterowania sesjami użytkowników Remote Desktop Services” jest ustawione na „bez zgody użytkownika”

– AdminTool> Audyt systemu: dodano nową regułę, aby sprawdzić, czy czas komputera jest synchronizowany ze źródłem zewnętrznym

– AdminTool> SystemAudit: dodano regułę, aby sprawdzić, czy istnieją wszystkie główne programy TSplus

– AdminTool: naprawiono błąd podczas uruchamiania z innego katalogu

– AdminTool> Sesje> Uprawnienia: wyłączone ograniczenie grupowe ograniczenia dostępu do sieci w zakładce sesji / uprawnień, gdy użytkownik ma edycję System lub Printer

– Load-Balancing: naprawiono błąd serwisowy SVCE, jeśli serwer aplikacji nie odpowiada

– 2FA: naprawiono małe problemy z tłumaczeniem

Ponadto…

TSplus Mobile App w wersji 3.0 zawiera nowe funkcje i ulepszenia:

  • Zoptymalizowana rozdzielczość: Przy domyślnych ustawieniach zoptymalizowanych dla wielu urządzeń, TSplus ma również wiele opcji ułatwiających pracę na małych ekranach.
  • Rodzinne środowisko pracy: Zmień smartfon lub tablet w pełnowartościowy pulpit lub wyświetl aplikację pełnoekranową. Aplikacja TSplus zapewnia takie samo wyświetlanie w obszarze roboczym, dzięki czemu przejście z komputera na urządzenie mobilne jest płynne i naturalne.
  • Bezpieczeństwo: Połącz się z opublikowanymi aplikacjami i pulpitami TSplus za pomocą protokołu HTTPS i szyfrowania SSL, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenie.
  • Drukowanie zdalne: Użyj drukarki uniwersalnej TSplus z dowolnego urządzenia. Nie są potrzebne żadne specjalne sterowniki.
  • Uwierzytelnianie dwuczynnikowe: Dodaj dodatkową warstwę zabezpieczeń do poświadczeń użytkowników za pomocą unikalnego kodu PIN generowanego na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej.
  • Kompatybilność: Aplikacja mobilna TSplus jest zbudowana na najnowszej platformie HTML5, zapewniając maksymalną kompatybilność. Niezależnie od tego, który typ użytkowników urządzeń mobilnych preferuje, dostępna jest do pobrania aplikacja mobilna TSplus
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com