Ustawienia / aktualizacja:

Naprawiono plik fileacl.exe / ntrights.exe „nie znaleziono błędu” i „uprawnienia nie są odpowiednio ustawione”.

 

Ustawienia / aktualizacja:

Naprawiono brak foldera „drukuje” w niektórych przypadkach.

 

AdminTool – Licencja:

Numer seryjny jest teraz wyświetlany jako większy, a nazwa komputera została dodana w celu ułatwienia przy zgłaszaniu do naszego zespołu pomocy technicznej

 

Aktualizacja:

informacja dla administratora, aby automatycznie zainstalował OpenJDK.

 

AdminTool – Strona główna:

liczba połączeń jest teraz odświeżana co 10 sekund.

 

Portal internetowy:

Naprawiono problem z korzystaniem z 2FA i Load-Balancing przy przypisaniu użytkowników/serwerów

 

Portal internetowy,

Naprawiono problem podczas pobierania statusu 2FA dla użytkownika należącego do wielu grup.

 

Web Credentials:

Logowanie do systemu Windows w formacie „Domena/nazwa użytkownika” jest teraz akceptowane

 

Web Credentials:

Naprawiono błąd powielania hasła do stron internetowych, gdy login sieciowy zawiera znaki akcentu.

 

Bezpieczeństwo:

Zaktualizowano bibliotekę kryptograficzną Bouncy Castle do najnowszej wersji (1.61).

 

Klient HTML5:

dodano wymagane wsparcie dla skrótów menu listy settings.js> W.shortCutsMenu

 

Klient HTML5:

Wymagane zmiany dla potwierdzenia poprawnej ścieżki dostępu Java dla wersji 64-bitowej po rozpoznaniu 32-bitowym.

 

Connection Client:

poprawiono parametr systemowy „defaul” w celu zamknięcia programu Adobe Acrobat Reader po zakończonym drukowaniu.

Translate »