Działanie RemoteApp

W przeszłości wygenerowany klient RemoteApp TSplusa był zwykłą metodą dla uruchomienia aplikacji użytkownika. Wersja 10.50 wprowadza ikonę w obszarze powiadomień, która daje każdemu użytkownikowi listę wszystkich jego aplikacji zdalnych. W tej liście aplikacji użytkownik może wybrać tą, którą chce uruchomić.

 

Jest to nowy sposób, aby administratorzy mogli w łatwy sposób przydzielać zdalne aplikacje (określane jako „RemoteApps”) swoim użytkownikom. W szczególności klient RemoteApp On Client umożliwia prosty proces publikowania, który umożliwia uruchamianie na serwerze bezpośrednio z panelu, umożliwia to efektywne współdziałanie z programami lokalnymi i oferuje integrację z niestandardową aplikacją „launcher”, aby łatwiej znaleźć i uruchomić programy RemoteApp.

Lista aplikacji użytkownika pojawi się również w menu Start w obszarze Wszystkie programy w folderze Moje zdalne aplikacje. Aby wdrożyć tę nową niesamowitą wydajność TSplus jest prosta: Administrator generuje nowe połączenia klienckie i w AdminTool włącza funkcje. W tym przewodniku wyjaśnimy krok po kroku, co się stanie, gdy administrator udostępni tę nową funkcję i dostarczy swoim użytkownikom nowego generowanego klienta połączeń.

Przykład: użytkownik „Laura” korzysta z usługi TSplus, aby uzyskać dostęp do zdalnej aplikacji. W tym celu używa wygenerowanego klienta o nazwie LauraPortableClient.exe. Kiedy prowadzi ją do komputera, otrzymuje następujący

wynik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak administrator udostępnił jej nowy, utworzony przy użyciu wydania TSplus10.50. Będzie musiała go uruchomić co najmniej raz, aby korzystać z nowej funkcji RemoteApp On Client.

To, co stanie się na jej komputerze, kiedy będzie ona pracowała po jej nowym wygenerowanym kliencie: zobaczy nową ikonę w obszarze powiadomień na lokalnym pasku zadań:

 

 

 

 

 

Zauważy też nowy wpis z menu Start:„My Remote Applications”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważy też nowy wpis z menu Start „My Remote applications”: teraz będzie mogła wybrać jedną z wymienionych aplikacji i uruchomić ją jako RemoteApp. Nie musi korzystać z dostarczonego klienta LauraPortableClient.exe.

Na przykład, jeśli wybra Pływający panel, otrzyma

ten wynik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja nowego klienta

Nowy generowany klient wersji 10.50 dodaje kilka plików w folderze C: \ Users \% UserName% \ RDP6 w profilu użytkownika lokalnego komputera.

MyRemoteApp.exe i MyRemoteApp.bin to kody programów, które są uruchamiane w celu utworzenia nowej ikony w obszarze powiadomień oraz nowego wpisu z listy Wszystkie programy przycisku Start.

MyRemoteApp.ini to plik odebrany z serwera. Zawiera szczegółowe informacje o każdej aplikacji przypisanej do tego użytkownika po stronie serwera. Jest aktualizowana przy każdym nowym połączeniu z serwerem. Zwykle po zalogowaniu się e-maila do pobrania tego pliku trwa 30 sekund. RemoteApp.txt podaje nazwę ostatniego wygenerowanego klienta uruchomionego na tym komputerze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz:

Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora na swoim komputerze, program MyRemoteApp.exe zostanie automatycznie uruchomiony przy każdym ponownym uruchomieniu komputera, a przycisk Start będzie również aktualizowany. W przeciwnym wypadku administrator musi działać, gdy nowy wygenerowany klient jako administrator doda nową funkcję. W ten sposób utworzy prawidłowe wpisy rejestru w HKLM. Jeśli użytkownik łączy się z jednym serwerem, ten nowy system jest doskonały. Jeśli jednak korzysta z kilku klientów połączeń, aby otworzyć sesję na różnych serwerach, należy pamiętać, że plik MyRemoteApp.ini zostanie zaktualizowany z wartościami ostatniego połączenia. Może to być mylące dla użytkownika iw takim przypadku wdrożenia nie zalecamy używania tej nowej funkcji.
Gdy administrator doda lub zdejmie aplikację do tego użytkownika, taka zmiana zostanie ustawiona po stronie serwera przy następnym logowaniu. Oznacza to, że obecna sesja nie będzie odzwierciedlać takiej modyfikacji. kafelek Application Contol programu AdminTool ma na dole możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji klienta zdalnego w sieci.

Translate »