• Aktualizacje automatyczne: kiedy administrator sprawdza aktualizację TSplus w narzędziu AdminTool, teraz automatycznie pobiera i instaluje ją, gdy jest to wymagane.

  • Urządzenia lokalne : Na karcie Zasoby lokalne generatora klientów wszystkie domyślne urządzenia lokalne są domyślnie wybierane w celu ułatwienia przekierowania portów COM lub drukarki.

  • Kod zarządzania sesjami i zasadami grup lokalnych (GPO) został przepisany i uproszczony, aby ułatwić zadanie administratora

  • Dodano najnowszy kod HTML5.
  • Najnowsza wersja RDS-Knight, która oferuje 5 silnych funkcji bezpieczeństwa, jest dostępna na karcie Zabezpieczenia narzędzia AdminTool jako wersja próbna.

 

 

 

Translate »