TSplus właśnie udostępnił nową wersję swojego rozwiązania Remote Desktop (Zdalnego Pulpitu) i Web Portal : TSplus 12.40. Zmiany obejmują wszystkie drobne aktualizacje, jakie nastąpiły od wersji 12.30, najnowszą wersję RDS-Knight w wersji 4.2 oraz znaczną poprawę konfiguracji klienta połączeń.

Aktualizacja TSplus 12.40 jest już dostępna! Wraz ze wszystkimi poprawkami i ulepszeniami wydanymi w poprzednich wersjach, ta aktualizacja stanowi kolejny krok w kierunku uproszczenia pracy administratora RDS:

Klient połączeń i wtyczka sieci Web (RemoteAppClient) zostały połączone i można je teraz stosować za pomocą jednego „Setup-ConnectionClient.exe”.

Co to oznacza dla konfiguracji TSplus?

TSplus Client Generator umożliwia administratorom tworzenie 3 typów klientów połączeń, które można skopiować na pulpit użytkownika lub na przenośną pamięć USB: Remote Desktop, Remote App i The Seamless Client (dla wersji Windows starszych niż W7).

Po stronie klienta, poprzednie wersje wymagały od użytkowników uruchomienia „Setup-ConnectionClient.exe”, aby móc połączyć się za pomocą rozwiązania zdalnego pulpitu TSplus. Aby jednak korzystać z trybu połączenia RemoteApp i wyświetlać aplikacje „lokalnie”, użytkownicy musieli najpierw połączyć się z portalem internetowym i pobrać konkretną wtyczkę Windows do zainstalowania. To już należy do historii.

TSplus 12.40 upraszcza korzystanie z RemoteApp

Z tylko jedną konfiguracją umożliwiającą oba połączenia, TSplus 12.40 ciągle wychodzi na przeciw oczekiwaniom administratorów i użytkowników, maksymalnie upraszczając obsługę oprogramowania.

  • Proces instalacji staje się prostszy
  • Obciążenie programu jest mniejsze, wykorzystując mniej zasobów i mniej miejsca w systemie.
  • Zarządzanie klientem połączeń jest łatwiejsze i intuicyjne.

Powyższa zmiana jest kontynuacją ulepszeń wprowadzonych do konsoli administracyjnej TSplus w wersji 12. Zespół naszych programistów koncentruje się na utrzymaniu pozycji TSplus w czołówce branży zdalnego dostępu, dzięki ciągłemu doskonaleniu tego najbezpieczniejszego i intuicyjnego rozwiązania.

Kluczowe w tworzeniu, a następnie wdrażaniu strategii innowacji TSplus są opinie naszych klientów. „Z każdą nową wersją staramy się uwzględniać konkretne oczekiwania, aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenie korzystania z oferowanych przez nas rozwiązań.”

Adrien Carbonne, CTO.

Pobierz aktualizację TSplus, aby cieszyć się jego optymalnymi możliwościami.

Aby dowiedzieć się więcej, szczegóły zmian można sprawdzić na stronach Dokumentacji TSplus dotyczących konfiguracji klienta połączeń, wtyczki RemoteApp i dziennika zmian TSplus.

Translate »