COVID-19 zmusił pracowników na całym świecie do pracy z domu – ale co nas czeka, gdy pandemia dobiegnie końca?

Globalne rozprzestrzenianie się epidemii doprowadziło do szybkiego przestawienia się firm na tryb pracy z domu i w efekcie silniejszego niż kiedykolwiek oparcia ciągłości biznesowej na narzędziach pracy zdalnej. Dla wielu firm jest to pierwszy raz, kiedy zespoły muszą współpracować, działać i komunikować się wirtualnie dzięki potędze technologii.

Podczas gdy pandemia wciąż rozwija się na całym świecie, wielu już przygotowuje się na nową postpandemiczną rzeczywistość, która niewątpliwie będzie skutkiem obecnej sytuacji: na przyszłość, w której rozprzestrzenianie się COVID-19 ustaje, a nasze życie powoli zacznie wracać do pewnej normy. W jaki sposób ta ogromna, obserwowana obecnie zmiana w zachowaniach dotyczących pracy, wpłynie na sposób naszej pracy w przyszłości? Czego możemy się spodziewać po rozwoju form pracy zdalnej w przyszłości? Jak w skutek tych wydarzeń zmienią się same firmy rózmaitych branż?

Przyjrzyjmy się trzem prawdopodobnym scenariuszom.

Prognoza 1: Praca zdalna pozostanie na dłużej

Wielu uważa, że przejście na tryb pracy z biur domowych nie będzie jedynie tymczasowym rozwiązaniem podyktowanym potrzebą chwili, ale stanie się trwała zmianą w modelu funkcjonowania wielu firm. Istotnie, badanie przeprowadzone przez globalną firmę badawczą Gartner, w którym udział wzięło 317 dyrektorów finansowych, wykazało, że 74% spośród nich planuje przenieść swoich dotychczasowych stacjonarnych pracowników na stałe stanowiska zdalne nawet po ustąpieniu pandemii COVID-19. Wśród tej grupy największym czynnikiem napędzającym tę trwałą zmianę były korzyści wynikające z oszczędności kosztów pracy w domu – czynnik, który wyraźnie uwypuklił się w czasie wybuchu obecnej epidemii. Wynika to z redukcji zarówno wydatków na technologię w miejscu pracy, jak i niższych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, w którym mieściły się do tej pory biura.

Równocześnie, mamy też korzyści finansowe z punktu widzenia pracowników: badanie przeprowadzone przez internetową platformę rekrutacyjną FlexJobs wykazało, że pracownicy zdalni oszczędzają nawet 4000 USD rocznie na dojazdach, posiłkach biurowych i innych różnych wydatkach. Te korzyści finansowe, w połączeniu z minimalnymi zakłóceniami lub wpływem na poziom produktywności i samopoczucie pracowników, sprawiają, żed wiele firm nie ma powodów, by powrócić do tradycyjnego stylu pracy nawet po ustaniu pandemii.

Do czasu wybuchu pandemii praca zdalna była w większości firm swoistym wyjątkiem od reguły, z którego korzystano okazjonalnie i w określonych sytuacjach. Obecnie jednak tacy giganci, jak Twitter, Facebook, Google i inne spółki technologiczne – wyznaczające trendy przemian – otwierają się na daleko idące zmiany. Jack Dorsey -prezes Twittera – w e-mailu przesłanym pracownikom zapewnił, że ci, którzy zechcą będą mogli pracować z domu na stałe, nawet po zakończeniu pandemii. „Ostatnie kilka miesięcy dowiodło, że to (praca z domu) działa. Jeśli więc nasi pracownicy mają taką wolę oraz są w takiej sytuacji, która umożliwia im pracę w domu i chcą to robić zawsze, sprawimy, że tak się stanie”.

Prognoza 2: Technologia będzie nadal odgrywać znaczącą rolę

Jak wspomniano wcześniej, firmy bardziej niż kiedykolwiek polegają na technologii, która umożliwia płynną pracę w sytuacji rozproszenia siły roboczej. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania służące do tworzenia wirtualnych miejsc pracy, dzięki którym zespoły są w stanie kontynuować współpracę, komunikację i normalne działania mimo odległości dzielącej pracowników. Tradycyjne spotkania zamieniają na telekonferencje, przestrzeń roboczą na radę zarządznia projektem, a procesy na cyfrowe przepływy pracy. Tym samym, wiele osób dostrzega ogromną korzyść w zakresie wydajności, wygody i przejrzystości, wynikającą z wykonywania pracy online.

Podobnie, aktywności społecznościowe w miejscu pracy i tradycyjne biurowe pogaduszki, znajdują swoją wersję online, dzięki czatom grupowym zakładanym przez pracowników i wirtualnym happy hours. Dzięki kreacji cyfrowego środowiska pracy, zdolnego do realnego odtworzenia wszystkich elementów wspólnych interakcji w biurze, coraz więcej firm będzie prawdopodobnie trzymać się tego modelu jako długoterminowego rozwiązania i metody współpracy w ramach swojej „nowej normy”.

Prognoza 3: Wzmocnienie strategii pracy z domu

Z drugiej strony, jest też ogromna liczba pracowników, którzy preferują pracę w biurze, czy to z powodu różnych czynników rozpraszających uwagę w ich domu, czy też z powodu zwykłej chęci przebywania w konkretnej fizycznej przestrzeni roboczej. Artykuł opublikowany przez New York Times na ten temat sugeruje, że wiele firm będzie decydowało się na podejście hybrydowe, ofrując swoim zespołom możliwość naprzemiennej pracy zdalnej.

Wymagałoby to zatem od firm wprowadzenia odpowiednich zasad pracy zdalnej, aby mogły one zapewnić silną kulturę miejsca pracy i efektywność działań przy rozproszonej strukturze zespołów. Gdy pandemia COVID-19 minie, firmy powinny skorzystać z doświadczeń i nauki wyniesionej z tego okresu i zastosować je, aby stale ulepszać swoją politykę pracy zdalnej w dłuższej perspektywie.

Kres biura w jego tradycyjnej fizycznej formie może spowodować, że na życie zawodowe padnie cień jeszcze większej izolacji. Ale może również zachęcić firmy i pracowników do odmiennego myślenia o swoich relacjach z miejscem pracy i poza nim.

 

Pobierz bezpłatną wersję próbną oprogramowania zdalnego pulpitu TSplus!

 

źródła:

nytimes.com

ekoapp,com

 

 

Translate »