W ramach najnowszej wersji RDS-Knight 4.2, programiści TSplusa jeszcze bardziej usprawnili potężne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo firm: “Working Hours Restrictions”, proste i wydajne narzędzie dla administratorów sieci, służące do kontrolowania  zdalnych połączeń.

Dostęp do aplikacji biznesowych może być kłopotliwy i ryzykowny, gdy normą są mobilni uczestnicy zewnętrzni oraz ataki cybernetyczne. Udowodniono, że strategie oparte na kontroli czasu połączeń zwiększają bezpieczeństwo sieci, ponieważ są skutecznym sposobem zapewnienia ograniczonego dostępu do aplikacji i zapewniają administratorom IT bardziej precyzyjną kontrolę nad ich sieciami.

Dlatego właśnie ostatnia aktualizacja RDS-Knight 4.2 koncentruje się na zwiększeniu wydajności podstawowej funkcji, jaką jest  Ograniczenie Czasu Pracy. Dzięki tej ochronie administratorzy mogą kontrolować połączenia i korzystanie z pulpitu zdalnego przez cały czas, aby zapobiegać nadużyciom i podejrzanym zachowaniom.

Kontroluj zdalny dostęp w czasie

Wraz z innymi ulepszeniami, jakie znalazły się w RDS-Knight 4.2, Ograniczenie czasu pracy zapewnia wspaniałe nowe ustawienie: Administratorzy mogą wymusić wylogowanie sesji, gdy upłynął autoryzowany przedział czasu.

Oznacza to, że teraz można skonfigurować tę funkcję , aby ograniczyć dostęp użytkowników na dwa sposoby:

  • Zapobiegając otwarciu sesji poza określonymi godzinami pracy
  • Wymuszając automatyczne odłączenie, gdy określony czas pracy dobiega końca. Komunikat ostrzegawczy jest w pełni konfigurowalny, podobnie jak funkcja opóźnienia przed odłączeniem.

Parametryzacja funkcji jest łatwa: Na  intuicyjnym i zrozumiałym panelu  można skonfigurować ograniczenia dotyczące godzin pracy, tak aby uwzględniały godziny przypisane każdemu użytkownikowi lub grupie, zgodnie z ich lokalną strefą czasową.

I dopasuj do wymagań organizacyjnych…

Wielokrotnie zauważono, że pracownicy wydłużają godziny pracy, aby uzyskać prawo do premii za nadgodziny itp.  Jest to ryzykowne z dwóch powodów: po pierwsze, może to prowadzić do nadużywania przepustowości serwera. Po drugie, gdy biura są oficjalnie zamknięte, nie ma sposobu na monitorowanie działań użytkowników, w związku z tym może również dochodzić do kradzieży ważnych danych  i wykorzystywania  luk w systemie firmy.

Gdy wszystkie upoważnione osoby uzyskają zezwolenie na połączenie z siecią organizacji, pojawia się pytanie: Kiedy użytkownicy powinni mieć dostęp? Aby przypisać  pracowników do pracy tylko przez określony czas, konieczne jest kontrolowanie ich dostępu do Pulpitu zdalnego.

Na przykład dla każdego użytkownika można przypisać różne ramy czasowe w zależności od zadań lub obowiązków. Dzięki RDS-Knight, automatyczny całkowity zakaz dostępu może być zastosowany w dowolnym okresie.

Każde działanie podjęte przez Ograniczenie Czasu Pracy jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń bezpieczeństwa, więc odgadnięcie, kto w naszej firmie  nie chce przestrzegać zasad, nie stanowi najmniejszego  problemu.


www.terminalserviceplus.com

Translate »