TSplus w wersji 14.50 jest już ogólnie dostępny!
Sprawdź dziennik zmian tutaj: https://dl-files.com/TSplus-changelog.html

Aby zapewnić aktualność oprogramowania i cieszyć się najlepszą jego wydajnością, możesz subskrybować naszą usługę Wsparcia i Aktualizacji.

 

Translate »