Nowa wersja TSplus jest już dostępna.

Oto nasz komentarz do tej nowej wersji:

Ulepszenia:

– FarmManager: dodano przyciski do przeglądania lub kontrolowania wybranej sesji

– HTML5: dodano funkcję wyświetlenia klawiatury:  gdy settings.js ⇒ W.touch3_keyboard_show = 2; wtedy 3 dotknięcia ekranu pokażą lub ukryją klawiaturę standardową

Poprawki:

– AdminTool: naprawiono domyślną lokalizację wyboru użytkownika, gdy serwer jest w domenie

– AdminTool: naprawiono wiersz poleceń aktualizacji

– HTML5: poprawiona kompatybilność z Apple Safari

– HTML5: naprawiono problem z wykrywaniem zmiany rozmiaru w Android FireFox

– HTML5: ulepszona obsługa iOS Chrome

– HTML5: naprawiono wykrywanie orientacji w iOS w trybie pulpitu dla Firefoksa

– HTML5: fałszywe żądania IRP wysłane przez niektóre serwery RDP są teraz z powodzeniem ignorowane

– HTML5: naprawiono problem z przełączaniem w tryb uśpienia w nowym Safari iOS13

– HTML5: naprawiono błąd, pojawiający się po wyjściu z trybu edycji klawiatury natywnej i podczas tej edycji, gdy przeglądarka zmieniała orientację

– HTML5: naprawiono nieprawidłowe wykrywanie błędu protokołu, pojawiającego się podczas dynamicznej zmiany rozmiaru monitora i powodującego zakończenie połączenia w trakcie wysyłania zdarzeń użytkownika

– ConnectionClient: naprawiono błąd przy zapisywaniu uprawnień

– Równoważenie obciążenia: ulepszona funkcja Sticky Sessions: ignoruje teraz nazwę domeny, aby zapobiec typowym problemom z obsługą, czas między dwoma odświeżeniami można teraz konfigurować ręcznie w GatewayPortalLoadBalancing.ini za pomocą ustawienia „HeartbeatRefresh” (w sekundach, po zmianie wymagane jest ponowne uruchomienie SVCE), natomiast rozłączone sesje są teraz lepiej obsługiwane w najnowszych wersjach systemu Windows.

Linki do pobrania pozostają niezmienione:

Pełny program instalacyjny

Aktualizacja aktualizacji wydania

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com