ENTERPRISE

TsPlus ENTERPRISE

 

• Brzegowy Portal Enterprise, aby uzyskać
  kontrolowany dostęp do wszystkich
  serwerów w Farmie TSplus,
• Możliwość przypisania jednego lub kilku
  serwerów aplikacji do użytkowników
  lub grup użytkowników,
• Obsługa równoważenia obciążenia
  i przełączania awaryjnego
  (Failover i Load Balancing),
• Dostęp do pulpitu zdalnego z dowolnej
  przeglądarki internetowej ,
• W pełni bezpieczniy dostęp z dowolnej
  przeglądarki internetowej po HTTPS i SSH,
• Kod strony HTML zawiera mechanizmy
  Java i HTML5,
• Łatwe połączenie z iPhone / iPad oraz
  z urządzeń z systemem Android,
• Łatwy w użyciu zestaw narzędzi dla
  webmasterów dla dostosowania strony
  logowania do TSplus ,
• Portal publikowanych aplikacji,
• Oprócz poświadczeń Windowsowych,
  możliwość autoryzacji dostępu za pomocą
  adresu e-mail lub kodem PIN,

 

• Uniwersalna drukarka umożliwia
  drukowanie z dowolnego miejsca,
  bez konieczności instalowania sterownika
  drukarki na serwerze. Znacząco przyspiesza
  wydruki przez internet,
• Narzędzie administratora AdminTool,
• Obsługa połączeń jednoczesnych,
• Kontrola aplikacji na użytkownika i / lub
  na grupy,
• TSplus Pasek zadań i / lub TSplus panel
  aplikacji,
• Dostęp do pulpitu zdalnego,
• Generator klienta dedykowanego TSplus ,
• Klient Seamless i RemoteApp,
• W pełni zgodny z protokołem RDP,
• Wsparcie dla dual screen, dwukierunkowy
  dźwięk,
• Wsparcie dla połączoń lokalnych
  i zdalnych,
• Wsparcie dla użytkowników Workgroup
  i Active Directory.


Translate »