Coraz więcej osób stosuje elastyczne praktyki związane z miejscem pracy – w tym pracę zdalną i co-working  – aby zwiększyć swobodę codziennych zadań i zniwelować problem dojazdów do pracy.

Jedną z motywacji jest fakt, że ruch w godzinach szczytu staje się coraz bardziej uciążliwy, co sprawia że czas dojazdu do pracy wciąż się wydłuża.

Zastanawiające jest, dlaczego ta wciąż pogorszająca się sytuacja na miejskich drogach nie zachęca większej liczby osób do pracy zdalnej. Podczas, gdy coraz więcej osób pracuje z domu, wciąż jest ogromna rzesza tych, którzy nadal codziennie stoją w korkach lub tłoczą się w środkach transportu publicznego.

Co wiemy o elastyczności miejsca pracy?

Praca zdalna – lub praca w domu – ma wiele zalet. Pracownicy mogą dowolnie wybierać swoją przestrzeń wykonywania zadań, odkąd smartfony i komputery przenośne to umożliwiły.

Postęp technologiczny, który nastąpił w ciągu ostatniej dekady znacznie poszerzył naszą zdolność do pracy z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Wielu z nas korzysta z tej elastyczności.

Dane uzyskane wśród pracowników amerykańskich pokazują, że odsetek siły roboczej pracującej w domu przez większą część tygodnia wzrósł z 3,3% w 2000 r. do 5,3% w 2018 r. I rośnie szybciej niż wzrost liczby pracowników.

Również w Polsce taka forma zatrudnienia staje się coraz bardziej popularna. Model pracy zdalnej pokazuje, że szefowie coraz chętniej wychodzą naprzeciw swoim podwładnym. Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez firmę Talent Place raport pt. „Praca Zdalna 2019. Przywilej czy nadchodzący standard?” w co piątej badanej firmie odsetek pracujących poza biurem przekracza 21%.

Większość pracowników stosuje elastyczne praktyki w miejscu pracy tylko kilka razy w miesiącu, a nie w pełnym wymiarze godzin, a liczba ta również rośnie.

Jak wygrywają pracownicy

Jakie są zalety pracy zdalnej?

Z jednej strony pozwala pracownikom na dowolność w wyborze miejsca zamieszkania, przy jednoczesnym dostępie do dużego rynku pracy.

Mogą również wykorzystać czas, który wcześniej poświęcali na dojazdy do pracy, w bardziej produktywny sposób.

Firmy oferujące elastyczny model pracy mają przewagę konkurencyjną, ponieważ są bardziej atrakcyjne dla pracowników. Wiele firm i startupów wykorzystujących zaawansowane technologie zaspokaja w ten sposób potrzeby swoich pracowników i wpisuje się w trend, by przyciągać i zatrzymywać talenty. Ponieważ talent ma kluczowe znaczenie dla innowacji.

Elastyczne praktyki związane z miejscem pracy mogą również zwiększyć wydajność firmy. Badania wykazały, że pracownicy, którzy kontrolują swoje harmonogramy i miejsca pracy, są bardziej zadowoleni i wydajni. Nie rezygnują tak często ani nie biorą tylu dni chorobowego, co pracownicy codziennie siedzący w biurze.

Na możliwości pracy zdalnej korzystają wszyscy.  Zarówno firma, jak i jej pracownicy. Warunkiem jest jednak odpowiednie, naznaczone rozwagą podejście do tematu. Istotne dla obu stron są przede wszystkim oszczędności finansowe. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z przebywaniem pracownika w biurze, ten drugi nie marnuje z kolei pieniędzy oraz czasu na codzienne dojazdy do miejsca pracy. Obie strony są w równej mierze zgodne, że praca zdalna jest bardziej efektywna – tego zdania jest co trzeci pracownik i co trzecia firma.

Wśród korzyści, najważniejszą z punktu widzenia pracownika jest możliwość pogodzenia życia zawodowego z osobistym. Dla pracodawcy natomiast – możliwość zatrudniania osób spoza lokalnego rynku pracy.

Ale nawet przy tych korzyściach większość organizacji nadal nie czuje się komfortowo, zapewniając swobodę swoim pracownikom.

Problem w zaufaniu

Bez zaufania jakakolwiek próba wdrożenia pracy w systemie zdalnym zakończyłaby się fiaskiem. Pracodawcy są pod tym względem zgodni. Niemal 70 proc. z nich nie korzysta z narzędzi do monitorowania poczynań swoich podwładnych pracujących poza biurem.  Jedynymi tak naprawdę czynnikami, które pozwalają ocenić produktywność pracownika, pozostają ostateczny efekt pracy i jej terminowość.

Raporty wykazują, że wielu ankietowanych pracowników postrzegało opór kierownictwa i pracodawców wobec pracy zdalnej jako główną przeszkodę w podjęciu elastycznych praktyk w zakresie pracy.

Menedżerowie dostrzegają z jednej strony korzyści płynące z modelu elastycznej pracy jako narzędzia negocjacyjnego przy rekrutacji, awansie i motywacji pracowników, ale często martwią się kosztami szkolenia i potencjalną zmianą kultury pracy.

Wyrażają również zaniepokojenie, że możliwość pracy zdalnej dla wybranych osób może spowodować poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników stacjonarnych firmy i w efekcie może negatywnie wpłynąć na morale.

Ponieważ elastyczny model pracy zapewnia tak wiele korzyści, uważamy, że politycy powinni zachęcać do jego wdrażania. Tak się dzieje np. w Atlancie. Efekty? Od 2008 do 2017 roku liczba osób pracujących w modelu zdalnym wzrosła z 5.7 do 7.3%.

 

źródło:

theconversation.com

Forbes.pl

 

grafika: Designed by tirachardz / Freepik

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com