Współczesna rzeczywistość prezentuje się następująco: pracownicy mogą być naprawdę zadowoleni wykonując zadania z biura firmy, w której pracują, ale zdecydowana większość nadal ma ochotę pracować poza miejscem pracy przynajmniej częściowo – czy to w celu skrócenia czasu i kosztów dojazdu, czy też, aby zyskać więcej czasu z rodziną lub po prostu pracować bardziej elastycznie. W odpowiedzi na oczekiwania pracowników, według badań SHRM, odsetek organizacji oferujących możliwość pracy zdalnej w niepełnym wymiarze godzin wzrósł z 5% w 2018 r. do ponad 40% w tym roku. Ponadto SHRM odnotowuje, że ponad 25% ankietowanych organizacji oferuje obecnie pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin.

SHRM miał rację, twierdząc: „Organizacje muszą być przygotowane na zwiększone zapotrzebowanie pracowników na rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, szczególnie w związku z tym, że gęstość zaludnienia na obszarach miejskich stale rośnie, a technologia sprawia, że ​​praca na odległość jest bardziej płynna”

Tradycyjne praca zdalna, bazująca na wykonywaniu swoich zadań z domu, ewoluowała w inne praktyki pracy zdalnej – pracę w trakcie podróży, korzystanie z biura satelitarnego firmy czy zdalne wykonywanie zadań podczas wizyty w kawiarni – wspólnym mianownikiem wszystkich wspomnianych rozwiązań są urządzenia mobilne. Objęcie pracą zdalną może zaowocować wieloma korzyściami zarówno dla firm, jak i pracowników. Zapewnia pracodawcom dostęp do znacznie szerszej puli wysokiej jakości kandydatów, zmniejsza koszty infrastruktury i sprawia, że utrzymanie pracowników staje się łatwiejsze. Zdalni pracownicy często uważają, że są zarówno szczęśliwsi, jak i bardziej produktywni w swojej pracy.

Cztery kroki na drodze do produktywności

Dostęp do szybkiego Internetu i narzędzia umożliwiające zdalne połączenia i współpracę na odległość znacznie ułatwiły obsługę zdalną. Jednak wdrażanie, konserwacja i kontrola urządzeń końcowych pod względem bezpieczeństwa, w setkach lub tysiącach zdalnych lokalizacji, pozostaje poważnym wyzwaniem informatycznym. Jak zapewnić satysfakcję użytkownika, a jednocześnie być skutecznym w zakresie zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym oraz ogólnego zarządzania i kontroli urządzeń? Oto cztery obszary, które należy rozważyć.

  • Dostosowanie do wszystkich urządzeń. Udostępnianie komputerów PC należących do firmy zdalnym pracownikom może być bardzo kosztowne w kilku wymiarach. Poza początkowymi kosztami sprzętu, zdalne urządzenia z systemem Windows są niezwykle trudne do aktualizacji i zabezpieczenia. Są również podatne na codzienne problemy techniczne, które trudno jest zdiagnozować i rozwiązać zdalnie. Z drugiej strony zezwolenie na zdalny dostęp do systemów korporacyjnych z niezarządzanych urządzeń osobistych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zespoły IT mają niewielką zdolność do wykrywania i obrony przed złośliwym oprogramowaniem, które może stanowić zagrożenie dla wrażliwych danych korporacyjnych. Aby rozwiązać ten problem, sugerujemy przeniesienie systemu Windows do centrum danych lub chmury i wdrożenie bezpiecznego punktu końcowego systemu operacyjnego (najlepiej Linux) – ze scentralizowanym zarządzaniem – co umożliwi bezpieczny zdalny dostęp do komputerów stacjonarnych i aplikacji.
  • Zabezpieczanie wszystkich punktów końcowych. Mając na uwadze oczekiwania pracowników, którzy pragną korzystać z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu, pracownicy IT muszą zabezpieczyć punkty końcowe, niezależnie od tego, czy używany jest sprzęt firmowy, czy osobisty. Organizacje, które wolą wyposażyć zdalnych użytkowników w dedykowane urządzenia należące do firmy, mogą zainstalować bezpieczny system operacyjny bezpośrednio na dowolnym 64-bitowym urządzeniu x86 z procesorem 1 Gigaherca i 2 GB pamięci RAM lub większej. Jeśli pracownicy chcą korzystać ze swoich urządzeń osobistych, przestrzegając zasad bezpieczeństwa organizacji, istnieją na przykład urządzenia USB, które umożliwiają użytkownikowi uruchomienie osobistego komputera w bezpiecznym firmowym systemie operacyjnym, który jest w pełni izolowany i całkowicie niezależny od lokalnie zainstalowanego osobistego systemu operacyjnego.
  • Uproszczenie zdalnego dostępu i zarządzania. Organizacje z dużą ilością zdalnych użytkowników może rozważą opcję oprogramowania bramy w chmurze, która pozwoli uprościć wprowadzanie urządzeń „poza siecią”, dostęp zdalny i bieżące zarządzanie punktami końcowymi. Rozwiązania bramowe można wdrażać lokalnie w internetowym środowisku DMZ firmy lub w chmurze publicznej. Pomaga ono zapewnić wydajne doświadczenie użytkownika, umożliwiając bezproblemowy i ciągły zdalny dostęp przy jednoczesnym utrzymaniu zarządzania i kontroli urządzeń.
  • Optymalizacja doświadczenia użytkownika oraz wsparcia. Podczas, gdy pracownicy wolą pracować zdalnie w pewnym wymiarze godzin lub jedynie w razie potrzeby, to zarazem nie chcą, aby ich wydajność spadła poniżej określonej normy. Jednym ze środków zaradczych, które należy wdrożyć, jest przeniesienie pracy systemu operacyjnego Windows do centrum danych lub środowisk chmurowych, co umożliwi bardziej efektywne zarządzanie i aktualizacje oraz – z perspektywy użytkownika – zapewni najnowszą wersję systemu Windows bez konieczności aktualizacji urządzenia, co wiązałoby się z przestojami i przerwą w pracy. Ponadto organizacje muszą zapewnić obszerną obsługę urządzeń lokalnych dla urządzeń peryferyjnych i multimediów, aby dodatkowo zapewnić zdalnym pracownikom taką samą jakość użytkowania, jaką mieliby na stanowiskach stacjonarnych.

Pracownicy zdalni: rosnąca siła

Obserwujemy ciągłą tendencję do odchodzenia od pracy „przy biurku” na rzecz pracy bez ograniczeń geograficznych i tych wynikających z przypisania do określonego urządzenia. Praca zdalna jest częścią większego trendu występującego na rynku pracowników, którzy coraz częściej pragną elastyczności w harmonogramach pracy. LinkedIn zauważa, że ​​od 2016 r. Odnotowano 78% wzrost liczby ofert pracy, które obejmują elastyczność w zakresie lokalizacji.

Trend zdalnych pracowników rośnie. Jednocześnie dział IT musi zmienić sposób myślenia z „lokalnego” na bardziej otwarty, skupiający się na sposobach dalszego wspierania użytkowników za pomocą dostępnej technologii w celu proaktywnego pomiaru i optymalizacji wydajności pulpitu zdalnego. Gdy zdalni użytkownicy wymagają wsparcia, scentralizowane zarządzanie punktami końcowymi umożliwia działom IT obsługę i rozwiązywanie problemów ze zdalnymi urządzeniami oraz wprowadzanie zmian w konfiguracji w efektywny sposób, bez zakłócania wydajności pracowników.

Bez względu na sposób wykonywania pracy i urządzenie, jakie do tego posłuży, celem jest płynne, spójne i zaktualizowane doświadczenie użytkownika – bez względu na lokalizację.

źródło: CeoWorld Magazine

Translate »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com