fbpx

Umożliwiając pracownikom powrót do biur stacjonarnych pracodawcy poszukują obecnie różnych rozwiązań – poprzez system zmianowy lub hybrydowe podejście do miejsca pracy – by zapewnić bardziej elastyczne opcje pracy w rzeczywistości post-covidowej.

Według Society for Human Resource Management, w przypadku 35% miejsc pracy nie ma obecnie konkretnego planu ponownego otwarcia, przy czym 68% pracodawców chce, aby w razie ewentualnego powrotu, pracownicy byli w biurze co najmniej dwa – trzy dni w tygodniu, w sytuacji, gdy jest to bezpieczne. Jednak tylko 22% organizacji stwierdziło, że powrót do biura był priorytetem.

Podczas gdy pracodawcy-giganci, w tym Facebook, Slack i inne firmy technologiczne, zobowiązali się na stałe pozostawić model zdalny, większość pracodawców szuka rozwiązań, które zapewniają równowagę między pracą zdalną i osobistą obecnością w biurze – mówi Adam Segal, dyrektor generalny Cove, firmy odpowiedzialnej za tworzenie stechnologizowanych przestrzeni roboczych. „Nie sądzę, aby większość ludzi była sfokusowana na pracę wyłącznie w domu lub wyłącznie w biurze” – twierdzi Segal. „Jest opcja po środku. Chodzi więc o ustalenie, co jest odpowiednie z punktu widzenia konkretnej firmy ”.

W niedawno udzielonym wywiadzie, Segal podzielił się swoimi radami, w jaki sposób pracodawcy mogą poruszać się po hybrydowym modelu pracy i przemyśleć koncepcję biura, a także potencjalne pułapki, na jakie mogą napotkać podczas realizacji planów powrotu do pracy.

Jaki jest główny priorytet pracodawców rozważających ponowne otwarcie biur?

Rzadko zdarza się, aby firma żądała od pracownika obecności biurze, codziennie od dziewiątej do piątej. Ludzie chcą elastyczności. Pracownicy pragną korzystać z wygody pracy zdalnej, ale jednocześnie dążą do personalnych kontaktów i komunikacji w środowisku biurowym. Jak więc wysunąć tę interakcję na pierwszy plan? Nie musi to być codzienność, ponieważ to z kolei może to wpłynąć negatywnie na wydajność personelu.

W jaki sposób pracodawcy mogą stworzyć hybrydowe środowisko pracy i utrzymać produktywność pracowników?

Istotne jest zatem rozsądne ustalenie polityki danej firmy w zakresie elastycznej / zdalnej pracy oraz tego, jak definiuje ona swój dalszy rozwój. Pracodawcy mogą na przykład zdecydować o godzinach pracy, w których wszyscy są online. Bądź ustalić konkretne dni pracy stacjonarnej dla danych działów.

Pracodawcy powinni pomyśleć przede wszystkim o wsparciu, jakie można zapewnić od strony technologicznej poprzez digitalizację biura. Należy myśleć o biurze jako o wspólnym zasobie, który dla każdej pojedynczej osoby można wykorzystać w najbardziej optymalny sposób.

Jakie są zalety i wady hybrydowego podejścia do pracy?

Mamy więc do czynienia z personalizacją pracy. Pracodawcy gwarantują każdemu pracownikowi z osobna większy wybór i elastyczność, co może pozytywnie zaowocować w zakresie umiejętności radzenia sobie z różnymi zachowaniami oraz indywidualnymi potrzebami. Z punktu widzenia pracodawcy z kolei, obsługa jego biznesu jest zapewniona pod każdym względem. Są bowiem osoby, które chcą być w biurze i to im zapewnia efektywną pracę, i zarazem tacy, którzy z rozmaitych względów preferują pracę wyłącznie z domu. Hybrydowy model pracy w istocie rozwiązuje problem ludzi będących pośrodku, dla których optymalna opcja to obecność w biurze dwa do trzech dni w tygodniu.

Znakomitym rozwiązaniem w takim przypadku jest nowy TSplus Remote Work, który – będąc kompleksowym rozwiązaniem do pracy zdalnej – jest zarazem niezwykle prosty i przyjazny w użytkowaniu i administracji. Pozwala na bezpośrednie zdalne połączenie z komputerem biurowym z każdego miejsca, a dzięki funkcji przechwytywania sesji pozwala na swobodny powrót do otwartej uprzednio sesji. Jeśli użytkownik wyjdzie z biura z niezakończoną pracą, TSplus Remote Work automatycznie przechwyci jego pulpit, gdy tylko rozpocznie pracę z domu.

To stwarza zupełnie nową przestrzeń myślenia o pracy. Pracownicy nie są już sztywno związani w konkretnych ramach czasowych – od dziewiątej do piątej. Są bardziej nakierowani na realizację i wykonanie zadania. Prowadzi to do wielu zmian w zachowaniu, które mają duży wpływ na to, jak myślimy o swoich obowiązkach zawodowych. Ludzie chcą elastyczności, która pozwoli im na bardziej spersonalizowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb łączenie pracy z prywatną przestrzenią życiową.

 

źródło: https://www.benefitnews.com/news/hybrid-office-models-are-the-future-of-work

Translate »