Na początku listopada TSplus udostępnił drugą wersję nowego oprogramowania dedykowanego zdalnym zespołom Wsparcia Technicznego, dodając do arsenału narzędzi programu długo wyczekiwaną nową funkcję. Wraz z oficjalną publikacją wersji 2 TSplus Remote Support, agenci pomocy technicznej mogą korzystać z dostępu nienadzorowanego, który ułatwia proces udzielania pomocy i poprawia doświadczenie użytkowania po stronie klientów końcowych.

W miarę, jak firmy stają się coraz bardziej zglobalizowane, a pracownicy w coraz większym zakresie pracują zdalnie, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania zdalnego dostępu, które pomogą zwiększyć wydajność i efektywność. TSplus Remote Support pozwala pracownikom uzyskać dostęp do specjalistów IT, którzy mogą łatwo i szybko udzielić potrzebnej pomocy bez konieczności „bycia na miejscu”.

Dostęp nienadzorowany, zwany również nienadzorowanym dostępem zdalnym, to sposób na zdalny dostęp do urządzenia, nawet wówczas, kiedy nie jest ono używane. Mając na uwadze zarówno wygodę agentów wsparcia, którzy nie muszą wyczekiwać na fizyczną obecność użytkownika przy obsługiwanym komputerze, jak i samych użytkowników końcowych, TSplus dodał tę istotną funkcję do swojego i tak już niezwykle atrakcyjnego oprogramowania Remote Support.

Przedstawiamy nienadzorowany dostęp dla Remote Support

Dostęp nienadzorowany umożliwia szybkie skonfigurowanie sesji zdalnego wsparcia z komputerami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie bez konieczności interakcji z użytkownikiem końcowym.

Jak to działa?

W interfejsie internetowym Remote Support V2 agenci pomocy technicznej mogą teraz zobaczyć nową sekcję „Zdalne komputery”, w której mogą dodawać i zarządzać nienadzorowanym dostępem do komputerów, znajdujących się na liście.

Agenci mogą kliknąć „Połącz”, aby przejąć kontrolę nad maszyną, nawet jeśli nie ma niej otwartej sesji.

Agent może skorzystać z wielu sposobów na dodanie urządzenia jako nienadzorowanego komputera zdalnego — dodanie aktualnie używanego komputera lub wygenerowanie unikalnego adresu URL, aby uzyskać dostęp od klienta.

Ten adres URL jest specyficzny dla każdego agenta i sprawia, że ​​konfiguracja dostępu nienadzorowanego jest łatwa i przyjazna dla użytkownika, odbywa się po prostu z wykorzystaniem strony internetowej. Wpisany adres otwiera stronę, na której klient może włączyć nienadzorowany dostęp, klikając przycisk „Zezwól” (wymaga uprawnień administratora).

Wsparcie – prosto i szybko

Aby uzyskać lepszą wydajność, nienadzorowane komputery zdalne można organizować w grupy (komputer i grupy można po prostu przenosić z jednej grupy do drugiej za pomocą przeciągania i upuszczania) oraz usuwać i wyłączać jednym kliknięciem. Agenci mogą również wysyłać wiersze poleceń do dostępnych komputerów zdalnych (lista aktualizacji automatycznych).

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją online TSplus Remote Support.

Dzięki kompleksowej i zdalnej obsłudze dostępu, agenci pomocy mogą pracować sprawniej, nie czekając na sprzyjający moment każdorazowego uwierzytelnienia swojego dostępu przez fizycznie obecnego przy komputerze użytkownika końcowego. Mogą zarządzać dowolnym komputerem z systemem Windows, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. I zapewniać natychmiastową pomoc, jeśli system wymaga rozwiązania jakiegoś problemu.

Remote Support V2 oferuje elastyczne opcje udostępniania sesji

Oprócz wcześniejszej metody udostępniania linków połączeń, Remote Support V2 wprowadza dwa nowe sposoby na rozpoczęcie współdzielenia sesji z klientem:

  • Wysyłanie adresu URL pocztą elektroniczną poprzez dodanie własnego serwera SMTP.
  • Albo wysyłanie indywidualnego identyfikatora połączenia, który agent może łatwo wygenerować z interfejsu. Identyfikator połączenia to 6-cyfrowy kod, który użytkownik końcowy powinien wprowadzić po ręcznym uruchomieniu klienta Remote Support.

Remote Support zapewnia większą elastyczność i bezpieczeństwo zarówno zespołom wsparcia zdalnego, jak i użytkownikom końcowym, którzy liczą na natychmiastową akcję ratunkową w przypadku problemów IT.

Inteligentny wygląd interfejsu zdalnego wsparcia

I najważniejsze, TSplus Remote Support w wersji 2 zawiera szereg ergonomicznych ulepszeń w odpowiedzi na opinie i oczekiwania naszych klientów. Celem jest uczynienie zarządzania Remote Support tak szybkim i łatwym, jak to tylko możliwe, aby agenci pomocy technicznej mogli skoncentrować się przede wszystkim na udzielaniu pomocy swoim użytkownikom końcowym, i nie tracili czasu na zajmowanie się obsługą samego narzędzia zdalnego wsparcia.

Do interfejsu dodano kilka nowych przycisków, aby umożliwić bezpośredni dostęp do niektórych nowych ustawień i opcji dostosowywania:

  • Konfigurowanie serwera SMTP i wysyłanie adresu URL pocztą e-mail
  • Skrócenie adresu URL jednym kliknięciem
  • Dostęp do sekcji „Dzienniki sesji”, którą można łatwo wyeksportować do pliku csv.
  • Kopiuj i wklej informacje za pomocą prostego zaznaczenia i kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Samo okno czatu oferuje wiele funkcji, w tym niektóre z tych dodatków: Wybór języka (w „ustawieniach”) i polecenie klawiaturowe „Wyślij ctrl+alt+del”.

Na tej samej zasadzie, użytkownik końcowy może zainstalować skrót do strony internetowej udostępniania sesji Remote Support na swoim pulpicie i w menu Start, aby uzyskać szybki dostęp.

TSplus Remote Support V2 można pobrać bezpłatnie (15 dni, pięciu agentów)  TUTAJ…

Ceny zaczynają się od 1 325 PLN za licencję na pięciu agentów Wsparcia.

Wymagania wstępne: TSplus Remote Support jest kompatybilny z większością systemów operacyjnych Windows i serwerów.

 

Źródło: TSplus Corp.

Translate »