fbpx

Przez ostatnie dwa lata pandemia skłaniała firmy do przechodzenia na pracę zdalną. Wydaje się jednak, że wraz ze stabilizacją w zakresie zdrowia publicznego i potrzebą bardziej bezpośrednich interakcji zawodowych i personalnych, kolejny rok spowoduje gwałtowny spadek możliwości pracy z domu. Pytanie, czy słusznie?

Według przewidywań na rok 2023, od stycznia w Stanach Zjednoczonych ponad połowa pracowników powróci do swoich biur na co najmniej parę dni w tygodniu. Będziemy mieć więc do czynienia z trendem odchodzenia od modelu pracy zdalnej.

Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z formuły home office. Bowiem, nawet jeśli opcje w pełni zdalne staną się mniej powszechne, rozsądnym rozwiązaniem dla wielu pracodawców może okazać się utrzymanie cyfrowych miejsc pracy. I pozwolenie pracownikom na pewną swobodę w organizowaniu swojej przestrzeni roboczej.

„Elastyczność jest kluczem do zapewnienia pracownikom odpowiedniego środowiska sprzyjającego produktywności, ponieważ pracownicy rozwijają się, gdy czują się uprawnieni do pracy tam, gdzie najbardziej im to odpowiada” — mówi Frank Weishaupt , dyrektor generalny firmy Owl Labs .

Wizyta w biurze kosztuje

Z badań przeprowadzonych przez Owl Labs  wśród ponad 100 000 organizacji realizujących hybrydowy model pracy, wynika że pracownicy zmuszeni stawiać się w biurze, wydają dwa razy więcej niż podczas pracy zdalnej. Wśród kosztów, na które najbardziej zwracają uwagę są dojazdy do pracy i posiłki.

Praca zdalna ma szczególne znaczenie w erze bezprecedensowych stóp inflacji i rosnących kosztów życia, pozwalając na cięcie wydatków zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Mimo to pracownicy zdalni są zgodni, że ich wynagrodzenie powinno podlegać tym samym prawom, co uposażenie ich stacjonarnych kolegów. Bez względu na to, gdzie pracują. Zatem, oszczędności wynikające z pracy zdalnej są swoistą premią, a nie powodem do niższego wynagrodzenia, mówi Weishaupt.

Niektórym zadaniom sprzyja samotność

Opierając się na wspomnianym badaniu, znajdujemy potwierdzenie jeszcze jednej tezy – że brak dodatkowych rozpraszaczy, na które jesteśmy narażeni w przepełnionych biurach, sprzyja większemu skupieniu na zadaniach. Około połowa ankietowanych pracowników uważa, że pracując z domu, byli bardziej kreatywni, skoncentrowani i częściej dotrzymywali terminów. Z drugiej strony, nie brakowało opinii, że pewne czynności związane zwłaszcza z relacjami interpersonalnymi – jak współpraca, czy nawiązywanie kontaktów biznesowych – bardziej korzystnie wypadają w formie osobistej interakcji.

Gwarancja elastyczności kluczem do sukcesu

Weishaupt podkreśla olbrzymie znaczenie tworzenia przez pracodawców takich warunków dla swoich pracowników, w których doświadczą oni pewnego poziomu sprawczości i świadomości autonomii, jeśli chodzi o formę wykonywania obowiązków.

Pracownicy ustalają swoje harmonogramy i miejsce pracy, uwzględniając rodzaj i czas zadania, które muszą wykonać. „Istotne jest, aby zapewnić członkom zespołu swobodę w wyborze lokalizacji i jej zmiany w zależności od tego, czy potrzebują przestrzeni dla niezależnego, kreatywnego myślenia, skupienia się w samotności, czy też chcą pójść do biura, aby osobiście współpracować z innymi.”  zaznacza Weishaupt.

Biorąc więc pod uwagę fakt, że większość pracowników postrzega pracę zdalną jako narzędzie służące produktywności i prowadzące do sukcesu, staje się oczywiste, że praca z domu – nie tylko w stanach konieczności – może być korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

W poszukiwaniu przestrzeni coworkingowych

W przypadku, gdy pracodawcy są zdeterminowani, by w pełni wrócić do biura, rozwiązaniem może okazać się jeszcze inny, coraz bardziej popularny również nad Wisłą, rodzaj „osobistego” środowiska. Mowa o przestrzeni coworkingowej. To relatywnie nowe rozwiązanie, jednak coraz więcej osób dostrzega zalety tego systemu, a liczba lokali oferujących tego typu rozwiązanie wciąż rośnie. Za jego popularnością stoją nie tylko niższe koszty – nie trzeba wynajmować oddzielnego biura, a jedynie pojedyncze stanowisko, ale również wygoda. We wspomnianym badaniu 26% pracowników uważa, że są najbardziej produktywni, nawet jeśli chodzi o współpracę, w przestrzeni coworkingowej; 22% ma podobne zdanie na temat burzy mózgów. Przewiduje się, że ten trend będzie rósł na całym świecie wraz zainteresowaniem korzyściami jakie może przynieść zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

„Ponieważ firmy oferujące pracę w modelu hybrydowycm mogą zatrudniać ludzi z całego świata, trzecia przestrzeń, taka jak przestrzeń coworkingowa, może być najlepszym wyborem dla tych, którym zależy na połączeniu elastyczności pracy blisko domu, z korzyściami płynącymi z pracy w biurowym środowisku. Jest to również korzystne dla firm, które nie chcą wynajmować całych biur na dłuższy okres czasu bądź szukają oszczędności w budżetach”.

 Czy umyka mi awans? – Uprzedzenia i obawy związane z nieobecnością w biurze

Jest pewien aspekt, który stawia pracę hybrydową, podobnie jak pracę zdalną w niepewnej sytuacji. Według ankiet, ponad połowa pracowników uważa, że obecność w biurze pozwala jednak na  większą kontrolę nad rozwojem własnej kariery, zwiększając prawdopodobieństwo awansu zawodowego. Ten błędny – jak zauważa Weishaupt – sposób myślenia prowadzi pracowników do fałszywego poczucia, że praca zdalna może zrujnować ich pozycję w firmie. Tymczasem, o naszym sukcesie nie decydują godziny spędzone za firmowym biurkiem, a jakość i skuteczność naszych działań. „Wyeliminowanie uprzedzeń z tym związanych powinno być zatem – od samego początku – elementem hybrydowej strategii pracodawcy, aby pracownicy zdalni nie mieli poczucia, że zostają w tyle” – mówi Weishaupt.

Na barkach liderów spoczywa konieczność zapewnienia wszystkim członkom zespołu poczucie włączenia oraz pewność, że mogą skutecznie uczestniczyć i współpracować. I co równie ważne, dostarczyć narzędzia potrzebne do komunikowania się z współpracownikami. Menadżerowie i kierownictwo, opracowując strategię przebudowy modelu funkcjonowania biura w celu wsparcia pracy hybrydowej, powinni zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Bowiem sposób realizacji zdecyduje o sukcesie. Podstawą jest celowe ustalanie zasad i procedur w miejscu pracy, aby dostosować je do elastycznej kultury firmy.

Praca zdalna i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Jest jeszcze jeden aspekt, który wpływa na przewagę pracy zdalnej. Większość pracowników zgadza się, że taki model pracy pozwala na większą równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Pozytywne cechy pracy zdalnej stanowią więc dla pracodawców okazję, a zarazem wyzwanie, by wartości z nią związane rozszerzyć poza cyfrową przestrzeń roboczą i pod hasłami elastyczności i większej kontroli po stronie pracownika, wykreować nową kulturę pracy.

Czy praca hybrydowa jest przyszłością pracy?

W ostatnich latach siła robocza na całym niemal świecie przeszła zasadniczą przemianę. Pracownicy, którzy w przyszłym roku zostaną powitani z powrotem w biurze (lub już do niego powrócili), nie są tymi samymi osobami, które odeszły z niego ze względów bezpieczeństwa w marcu 2020 r. Zmianie uległy ich role i obowiązki, zasmakowali elastyczności w organizacji zadań i sami rozwinęli zwiększone poczucie zdolności adaptacyjnych. Można powiedzieć, że pracownicy po dwóch latach „zesłania” funkcjonują już na „innych falach” i pełny powrót do rzeczywistości biurowej sprzed pandemii, może okazać się niewykonalny.

Rolą pracodawców i liderów jest więc stworzenie takich warunków działania zespołów hybrydowych, które będą dostosowane do nowych form komunikacji i współpracy. Według Franka Weishaupta, dyrektora generalnego Owl Labs, przyszłość pracy to właśnie model hybrydowy. Jednak droga do tej przyszłości będzie wymagała pełnego i skoncentrowanego wysiłku całej organizacji.

 

źródła:

benefitnews.com- ’They’re pointless’: This CEO says the office is a waste of money

resources.owllabs.com – Setting Hybrid Teams Up for Success

owllabs.com – State of remote work

Translate »