Tworzenie nowej kultury pracy

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy świat był świadkiem jednej z najszybszych w całej historii przemian, dotyczących systemu pracy. Pandemia COVID-19 stała się powodem masowej przymusowej migracji pracowników z biur do domów i oparcia filarów ciągłości funkcjonowania tysięcy firm na technologii. Praca z domu – czy też home office, niegdyś stanowiąca wyjątek od reguły, stała się nagle odpowiedzialna za dwie trzecie działalności gospodarczej. Szacuje się, że w 2020 1,1 miliarda ludzi na całym świecie było zmuszonych wykonywać codzienną pracę zdalnie, dla porównania w 2019 liczba pracowników zdalnych wynosiła 350 milionów.

Wielu ekspertów przewiduje, że ta transformacja to dopiero początek. Spoglądając w przyszłość, będziemy mieć do czynienia ze znacznie bardziej elastycznymi koncepcjami, w zakresie zarówno miejsca, jak i sposobu wykonywania pracy. Mogą one przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Obecna sytuacja przekonała wszak zdecydowaną większość kadry zarządczej, do tej pory umiarkowanie sceptycznej,  do niewątpliwych zalet pracy zdalnej, zwłaszcza w zakresie otwarcia rynku pracy dla trudnych do znalezienia talentów.

Jednakże, korzyści te zostaną w pełni zrealizowane tylko wtedy, gdy firmy przyjmą strategiczne podejście do modelu pracy, uwzględniając jej przyszłość. Dla przypomnienia, kilka lat temu dość modny był trend „przynieś własne urządzenie” (BYOD). W obliczu zapotrzebowania pracowników na korzystanie z własnych urządzeń w środowisku korporacyjnym, firmy musiały przeformułować zasady i opracować politykę, wspierającą ten model.

Teraz pracodawcy muszą zrobić to samo, ale na znacznie większą skalę. BYOD przekształciło się w  „BYOE” (bring your own enviroment). Pracownicy angażują bowiem do pracy całe swoje środowisko. Środowiska te obejmują znacznie szerszy zakres technologii należących do pracowników (inteligentne głośniki, sieci domowe, konsole do gier, kamery bezpieczeństwa i inne) oraz całą organizację pracy. Firmy muszą zaakceptować fakt, że środowiska ich pracowników stały się odtąd trwałą częścią ich przedsiębiorstwa i w związku z tym pojawiła się konieczność odpowiedniego ich dostosowania.

Nowe oblicze miejsca pracy

W dalszej perspektywie, styl pracy BYOE nie będzie ograniczał się do domów pracowników. Ludzie będą mogli pracować z dowolnego miejsca i będą chcieli pracować w środowisku, które jest dla nich najlepsze — niezależnie od tego, czy jest to biuro, dom, czy hybrydowa mieszanka obu tych miejsc. To zjawisko, do którego pracodawcy muszą się przygotować i dostosować adekwatne strategie biznesowe, nie ma sensu bowiem walczyć z naturalną ewolucją rzeczywistości.

Istotnie, liderzy powinni zastanowić się nad sensem pracy w magazynach, fabrykach, biurach, laboratoriach i innych miejscach, które tworzą ich firmy. Powinni dokładnie rozważyć, kiedy ludzie powinni przebywać w określonych miejscach i w określonych interakcjach z innymi pracownikami. Dzięki temu będą mogli zoptymalizować swoje działania.

Za kilka lat okaże się, że organizacje, które niebawem odniosą sukces, to właśnie te, które oparły się postpademicznej pokusie ścigania wszystkich swoich pracowników z powrotem do biura, a w zamian – przeformułowały swoje strategie w oparciu o sposób działania siły roboczej, którą dysponują. I będą skłonne wprowadzić solidny projekt zmian, która obejmie wdrożenie rozwiązań technologicznych, takich jak chmura, IoT i XR, sztuczna inteligencja. Ale co ważniejsze, nakreśli kierunek rozwoju możliwości, w jakim ten przeprojektowany model będzie wspierać pracowników oraz w jakim odnajdzie odzwierciedlenie w nowej kulturze korporacyjnej.

Nie brońmy się przed nowym

Pierwszy krok w kierunku tej przyszłości wymaga przeanalizowania doświadczenia pracowników. Dzięki BYOE stało się ono najistotniejszym czynnikiem zmian, a zarazem niezwykle trudno je monitorować. Analityka miejsca pracy będzie zatem miała kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób środowisko pracownika wpływa na jego pracę. Pomoże również określić, jakie działania mogą poprawić to doświadczenie poprawić, wpływając tym samym na wydajność.

Kolejna istotna kwestia dotyczy bezpieczeństwa. Firmy muszą zaakceptować fakt, że środowiska ich pracowników stały się trwałą częścią przedsiębiorstwa i istnieje konieczność odpowiedniej ich adaptacji, zwłaszcza pod względem zabezpieczenia dostępu do zasobów firmowych. Dla zespołów ds. bezpieczeństwa IT nowa sytuacja otwiera konieczność bardziej zaawansowanych zadań, nie kończących się nad kontrolą nad odpowiednim zabezpieczeniem laptopa pracownika i zaopatrzenie urządzenia w solidną zaporę sieciową, odtąd należy kompleksowo wziąć pod uwagę bezpieczeństwo sieci pracownika oraz wszystkich urządzeń podłączonych do tej sieci.

Dopiero wówczas, gdy wszystkie te elementy zostaną odpowiednio wdrożone, a transformacja modelu funkcjonowania firmy otrzyma zaplecze od strony technologicznej, analitycznej oraz  bezpieczeństwa, będzie można w pełni wykorzystać zalety płynące z BYOE. Gdy firmy postawią na wirtualizację otworzą się na nowe możliwości integracji nowych technologii z zasobami kadrowymi. Futurystyczna wizja robotów wykonujących pracę fizyczną, nadzorowaną i monitorowaną zdalnie przez pracowników przebywających w dowolnym miejscu, staje się coraz bardziej realistyczna.

Zmiana kulturowa i mentalna

Fenomen i przyszły sukces trendu BYOE sprowadza się również do przemian na poziomie kultury. Przemiana świadomości jest kluczowa dla powodzenia strategii adaptacyjnych. Świat biznesu musi zaakceptować fakt, że środowisko pracownicze jest teraz częścią miejsca pracy, z każdym aspektem uwzględniającym rozmaite wynikające z tego faktu potrzeby. To zatem ogromna ewolucyjna zmiana o charakterze kulturowym i społecznym.

Obecne ograniczenia geograficzne, które były do niedawna wymiarem przepaści między pracownikami zdalnymi i tymi pracującymi stacjonarnie, zacierają się, a wyłaniający się model przyszłości będzie zasadzał się na poszukiwaniu balansu.

Pracownicy, zależnie od pełnionych ról, będą w sposób elastyczny korzystać ze środowiska pracy jak najlepiej skrojonego na ich własne potrzeby. Tutaj jednak pojawia się ważna kwestia, na którą należy zwrócić szczególną uwagę i starannie realizować dobrze opracowaną strategię transformacji, która pozwoli uniknąć trudności we współpracy i koordynowaniu działań między pracownikami odmiennych modeli.

Strategia przeprojektowania biznesu względem trendu BYOE jest jeszcze w fazie płynnego kształtowania, w ramach którego na naszych oczach wyłaniają się i są weryfikowane najlepsze praktyki. Jednak pewne jest to, że odwrotu już nie ma, a firmy które przyjmą podejście wahania, czy cierpliwego wyczekiwania na rozwój wypadków, zostaną w tyle. Jeśli zatem pragniesz umiejętnie zarządzać swoim personelem w nowej rzeczywistości, przyciągać najlepszych i utrzymać ich zaangażowanie, zacznij planować już teraz.

 

Translate »