fbpx

W lipcu TSplus opublikował nową wersję Server Monitoring, oprogramowania do monitorowania serwerów RDS i połączeń poprzez pulpit zdalny. Dodano nowy przycisk, który w połączeniu z aplikacją Remote Support oferuje wydajny zestaw narzędzi do zdalnego rozwiązywania problemów z komputerem.

Praca z domu jest obecnie stosowana dużo bardziej powszechnie niż jeszcze parę lat temu, wiąże się jednak z pewnymi problemami, takimi jak bariery komunikacyjne i wyższe ryzyko włamań na skutek korzystania ze źle skonfigurowanych urządzeń osobistych.

Aby budować lepsze systemy komunikacji i monitorowania, firmy wdrożyły aplikacje zwiększające produktywność i oprogramowanie do zdalnego dostępu, aby nadzorować aktywność swoich pracowników i lepiej się z nimi kontaktować.

Server Monitoring dla poprawy efektywności pracowników zdalnych

W odpowiedzi na potrzeby rynku, TSplus opracował Server Monitoring, aby śledzić aktywność użytkowników podczas sesji zdalnych, a także wykorzystanie zasobów korporacyjnych i kondycję serwera. Uzyskane dane, w połączeniu z raportami, dają administratorom IT klucz do utrzymania niezawodnego środowiska pracy zdalnej oraz najwyższego możliwego poziomu wydajności serwera.

Server Monitoring, bezpiecznie zainstalowany na centralnym serwerze, umożliwia managerom IT i administratorom sieci obserwować zdalnie, zarządzać i przeprowadzać konserwację wszystkich serwerów, podłączonych urządzeń oraz sesji zdalnych. Dzięki takiemu monitoringowi, firmy mogą obniżyć koszty IT i zbudować wydajniejszą instalację. Będzie ona zarazem bezpieczna i dostępna dla pracowników zdalnych.

Oprogramowanie zapewnia przydatne raporty z istotnymi informacjami zawartymi w prostych i konfigurowalnych wykresach. Na ich podstawie administratorzy serwerów są w stanie w pełni oszacować ryzyko i odpowiednio skonfigurować alerty w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest lepsza responsywność i lepszy wskaźnik rozwiązywania problemów sprzętowych.

Obecnie Server Monitoring posiada nową funkcję, która ma jeszcze bardziej ułatwić pracę agentom wsparcia IT i outsourcingowych usług zarządzania IT, jeśli chodzi o kontakt ze zdalnymi użytkownikami – „Eksportuj dzienniki pomocy technicznej”.

Praca zdalna zwiększa zapotrzebowanie na wsparcie zdalne

Upowszechnienie pracy zdalnej skłoniło firmy IT i dostawców pomocy technicznej do wdrażania nowych narzędzi, które umożliwiają zdalne rozwiązywanie problemów z komputerami użytkowników. Agenci pomocy technicznej łatwiej i szybciej mogą połączyć się i przejąć kontrolę nad komputerem zdalnie. To dużo prostsze i efektywniejsze niż wyjaśniać proces przez telefon i prowadzić użytkownika do samodzielnego rozwiązania problemu.

W związku z tym TSplus Remote Support jest łatwym w użyciu programem, który umożliwia administratorom IT otrzymywanie lub udzielanie pomocy w przypadku problemów z komputerem. Wszystko odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia zdalnego. Za zgodą użytkowników, umożliwia współdzielenie ekranu i zdalne sterowanie komputerem, aby zapewnić natychmiastową pomoc z dowolnego miejsca.

Agent ma dostęp do dowolnej części komputera, może korzystać z myszy i klawiatury użytkownika, a także korzystać z panelu sterowania, odinstalować problematyczne aplikacje lub sterowniki, wyczyścić złośliwe oprogramowanie, które nie zostało załadowane do pamięci i ogólnie rozwiązać prawie każdy typ problemu z komputerem.

Dzięki nowej funkcji Server Monitoring, połączonej z rozwiązaniem Remote Support, TSplus oferuje kompletny zestaw narzędzi do zapobiegania i rozwiązywania problemów, na które napotykają się pracownicy zdalni.

Po zaznaczeniu przycisk „Eksportuj dzienniki pomocy technicznej” program zbiera przydatne informacje i spakuje je, gotowe do wysłania do zespołu pomocy technicznej. Agreguje:

  • Dzienniki interfejsu użytkownika, usług i WebApi do monitorowania serwera;
  • Dzienniki agenta (tylko agent zainstalowany na brokerze) i konfiguracja agenta;
  • Eksport rejestru.

Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź dokumentację, a także dziennik zmian, które są dostępne online.

TSplus Server Monitoring i TSplus Remote Support można łatwo przetestować i kupić, podobnie jak resztę linii produktów TSplus. W zasadzie, TSplus oferuje teraz pakiet instalacyjny, który pozwala klientom pakietu na instalowanie/aktualizowanie wszystkich produktów TSplus w jednym zunifikowanym interfejsie użytkownika.

Translate »