fbpx

Jesteśmy w trakcie rewolucji w zakresie elastyczności form i miejsca pracy. Epidemia koronawirusa raptownie przyśpieszyła transformacje, które na rynku pracy pojawiły się już wcześniej. Jednak obecnie skala pracowników, którzy pracują zdalnie jest sytuacją bez precedensu. Chociaż korzyści płynące z wprowadzenia home office, dla pracowników są widoczne gołym okiem, korzyści dla pracodawców nie zawsze, przynajmniej pozornie, są równie oczywiste. Zastanawiasz się, jak możesz zyskać na bardziej elastycznym podejściu do modelu pracy? Jak wzmocnić swoją firmę dzięki wdrożeniu pozytywnych praktyk? Oto kilka z najbardziej przekonujących powodów.

Praca zdalna od dawna jest atrakcyjną opcją zatrudnienia, skupiającą uwagę wielu osób poszukujących pracy. Zapewnia bowiem elastyczność w postaci większej kontroli – w sensie zawodowym oraz osobistym – nad swoim życiem prywatnym i karierą. Swoboda wyboru – jak, gdzie i kiedy podejmujemy zadania na swoim stanowisku, jest niewątpliwym walorem przewyższającym ograniczający schemat „od – do” cechujący tradycyjną pracę w biurze. Bez granic geograficznych możemy pracować równie dobrze z domu, będąc w innym kraju lub w czasie podróży. Oprócz zalet w postaci możliwości dopasowania do indywidualnych sytuacji, praca zdalna zapewnia również korzyści ekonomiczne – pracownicy oszczędzają pieniądze wydawane zwykle na codzienny transport, strój biznesowy i jedzenie poza domem.

Mimo tych istotnych korzyści z punktu widzenia pracownika, wiele firm długo wahało się przed dopuszczeniem modelu pracy zdalnej w swoich podwojach, dopóki przyśpieszenia decyzji nie wymusiła na nich sytuacja z obecną epidemią koronawirusa. Dla wielu biznesów stojących wcześniej na rozdrożu lub w ogóle odrzucających taką perspektywę, konieczność wprowadzenia w trybie pilnym rozwiązania w zakresie pracy zdalnej nie była więc poprzedzona żadnymi konkretnymi krokami przygotowującymi zarówno pracowników, jak i infrastrukturę. Przejście nastąpiło w wielu przypadkach gwałtownie. Obecna sytuacja – w części przypadków – nie wskazuje wprawdzie na dobrze zaplanowaną politykę pracy zdalnej, jednak pewne trudności adaptacyjne nie powinny dominować na faktem, że jeśli proces wdrożenia pracy zdalnej w firmie jest wykonywany prawidłowo, to umożliwienie pracownikom tego typu elastyczności zapewnia biznesowi konkretne korzyści.

Jeśli należysz do tych, którzy zastanawiają się nad rozszerzeniem możliwości pracy zdalnej w przyszłości, oto kilka sprawdzonych korzyści biznesowych płynących z pracy zdalnej, których analiza może pozytywnie wpłynąć na Twoją decyzję i zainspirować do zmiany obecnych praktyk.

Czas to wartość większa niż pieniądz

Zmniejszenie ilości czasu spędzanego na stresujących i nie zawsze przyjemnych dojazdach do pracy to niewątpliwie korzyść dla pracowników, ale może też ożywić Twoją firmę. Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników mają udowodniony związek z ich wydajnością i redukcją absencji w pracy. Niezależnie od tego, jak długo trwa podróż do biura, ten czas jest bezpowrotnie stracony. Praca z domu zmniejsza również koszty związane z transportem, pracownicy mogą więc wydać zaoszczędzone pieniądze na to, co kochają. Rezultatem jest szczęśliwsza, zdrowsza i bardziej zmotywowana załoga.

Mniejsze wydatki biznesowe. Niższe koszty działalności.

Firmy stawiające na usługi zdalne mogą zaoszczędzić pieniądze na pewnych kosztach związanych z lokalnymi operacjami biznesowymi, w tym na powierzchni biurowej, sprzęcie i zwrotach kosztów podróży.

To zapewne truizm, ale warty podkreślania w kontekście oceny korzyści pracy zdalnej. Przestrzeń biurowa i jej utrzymanie do tanich nie należy. To prawdopodobnie jeden z największych kosztów stałych każdego przedsiębiorstwa. Nie trzeba oczywiście decydować o całkowitej rezygnacji z biura stacjonarnego, lecz nawet rozwiązania hybrydowe, przy umiejętnie wprowadzonej strategii np. hot-desking, pozwalają na zdecydowane zmniejszenie potrzebnej powierzchni biurowej.

Na podstawie szacunków Global Workplace Analytics Telework Savings Calculator pojedyncza firma może rocznie zaoszczędzić 11 000 USD na zdalnym pracowniku, który pracuje w trybie zdalnym na poziomie 50% czasu. W zależności od wielkości firmy, może to oznaczać znaczne oszczędności bez radykalnej zmiany struktury firmy lub całkowitej rezygnacji z tradycyjnej formy działalności biznesowej.

Większy dostęp do kandydatów

Z punktu widzenia procesu rekrutacji, model zdalny również może zapewnić firmom przewagę biznesową. Usuwając geograficzne przeszkody oddzielające pracodawców od najlepszych kandydatów na wolne stanowiska, telepraca eliminuje ograniczenia terytorialne w kwestii zatrudnienia i prowadzi do większej dywersyfikacji w zakresie miejsc pracy. Jest to znaczne ułatwienie dla specjalistów ds. Rekrutacji, którzy na poziomie zarówno zgłaszania ofert pracy, jak i otrzymywania podań, aż po przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, mogą wybierać, sprawdzać i oceniać kandydatów w całkowicie wirtualnym środowisku.

Takie podejście rekrutacyjne gwarantuje priorytet umiejętnościom, poszerza siatkę rekrutacyjną i pozwala pracodawcom na wyłowienie najbardziej optymalnych kandydatów, niezależnie od przestrzeni jaka dzieli ich od biura firmy.

Zwiększenie wydajności

Mit na temat pracowników zdalnych jako leniwych pseudo-profesjonalistów unikających rzeczywistych zobowiązań zawodowych już dawno został obalony. W rzeczywistości pracownicy zdalni okazują się nawet bardziej produktywni niż ich odpowiednicy, fizycznie przebywający w murach firmy. Zwiększona wydajność wśród pracowników zdalnych jest związana z zapewnioną im autonomią, która prowadzi do zmniejszenia rozpraszania uwagi w miejscu pracy i większej swobody w wyborze godzin pracy, które oni sami, mając na uwadze swoje indywidualne predyspozycje i osobowości, uważają za najlepsze w kontekście efektywności.

Dowodem pozytywnego wpływu pracy zdalnej na wydajność zostały udokumentowane w raporcie z badania Airtasker 2020, obejmującego codzienne nawyki pracowników. Badanie wykazało, że mimo, iż pracownicy zdalni więcej czasu w ciągu dnia spędzali na przerwach, to odpowiednio więcej czasu poświęcali również zadaniom w pracy. Ponadto monitoring ekranów wykazał, że pracownicy biurowi częściej (wzrost o 17%) mają tendencję do szukania rozrywki w czasie pracy niż pracownicy, wykonujący swoje zadania z domu.

Gotowość w sytuacjach krytycznych

Zatem, nawet jeśli aktualnie na horyzoncie twoich planów nie pojawia się rozwiązanie w postaci pracy zdalnej, rozsądnym wyborem jest jednak sformułowanie odpowiedniego planu awaryjnego na wypadek klęski żywiołowej, lokalnego lub ogólnokrajowego stanu wyjątkowego lub sytuacji takiej jak obecnie, czyli epidemii. Podczas kryzysu personel, który nie jest niezbędny do prowadzenia działalności na miejscu, może pracować z domu lub innego elastycznego miejsca pracy, z wykorzystaniem aplikacji, takich jak oprogramowanie do spotkań online, komunikatorów czy obsługi pulpitu zdalnego. Tymczasowy plan działania dotyczący pracy zdalnej pomoże zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, a twojej firmie stabilność operacji biznesowych.

Większa satysfakcja pracowników – mniejsze problemy z ich zatrzymaniem w firmie

Oferty pracy zdalnej są jednymi z najbardziej pożądanych ofert, jakie pracodawcy mogą przedstawić osobom poszukującym pracy. Jak wykazała ankieta Mom Corps, aż 42% pracowników zdecydowałoby się na obniżkę wynagrodzenia, w zamian za bardziej elastyczne opcje pracy. Zwłaszcza wśród pracujących osób młodych (w wieku od 18 do 34 lat) zdecydowana  była skłonność do poświęcenia ponad 10% swoich zarobków, jeśli pozwoli to osiągnąć elastyczność zawodową, jaką zapewnia telepraca.

I jeszcze jedna istotna rzecz z punktu widzenia pracodawcy. Pracownicy bardziej zadowoleni z warunków pracy, to pracownicy, którzy mniej chętnie szukają innych opcji zatrudnienia, są zatem bardziej lojalni wobec dotychczasowego miejsca pracy. Ryzyko ucieczki wykwalifikowanego i przeszkolonego pracownika na otwarty rynek pracy jest więc mniejsze, bo dysponujemy czymś, co jest pożądane. Raport Owl Labs 2019 wykazał, że pracownicy zdalni są o 13% bardziej nastawieni na długotrwała współpracę niż pracownicy lokalni.

Jednym z największych problemów dla małych firm jest utrata cennych pracowników, którzy napędzają działalność biznesu. Małe firmy nie zawsze mogą konkurować z większymi organizacjami w zakresie wynagrodzeń czy benefitów dodatkowych, dlatego tak istotne jest wykorzystanie zasobów i atutów, którymi dysponujemy. Czas więc wyeksponować tą przewagę, która poprzez elastyczność, może zapewnić pracownikom wolność, której oczekują.

Również rodzime badania pokazują wyraźną tendencję na rynku pracy. Wyniki analizy przeprowadzonej przez Hays Poland w lipcu 2020 roku, prezentują bardzo pozytywny oddźwięk na spowodowaną epidemią zmianę modelu pracy, zwłaszcza ze strony specjalistów i menedżerów, którzy najwyraźniej dobrze odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Aż 67 proc. z nich spojrzało na pracę zdalną bardziej pozytywnie, a zaledwie 3 proc. deklaruje zmianę na negatywną w swoim podejściu do pracy z domu. Postrzeganie home office jest oczywiście uzależnione od wielu czynników – od indywidualnych cech charakteru poprzez rozwiązania technologiczne gwarantowane przez pracodawcę, po „last but not least” czynnik rodzinny i mieszkaniowy, który decyduje o komforcie przestrzeni do pracy. Bo pomimo entuzjastycznych deklaracji osób pracujących zdalnie taka forma pracy nie jest pozbawiona trudności. Zaburzenie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz problem z „odłączeniem” się, okazuje się jednak mniej istotny niż swoboda i elastyczność jaką zapewnia model zdalny. Zatem, pomimo konieczności mierzenia się z różnorodnymi wyzwaniami, większość pracowników chciałoby kontynuować pracę w tym modelu.

Technologia, głupcze!

Praca zdalna byłaby niemożliwa bez fantastycznej technologii, którą dzisiaj dysponujemy. Technologia jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym mobilność. Dzięki szybkim połączeniom Wi-Fi, smartfonom, przetwarzaniu w chmurze, komunikatorom, oprogramowaniu do zarządzania projektami i zdalnym pulpitem, praca z dowolnego miejsca jest prosta i umożliwia współpracownikom natychmiastową komunikację i kooperację. Mimo więc geograficznego rozproszenia, pracownicy zdalni zachowują łączność zarówno z innymi członkami zespołu, jak i zasobami informatycznymi firmy.

Więcej autonomii

Umożliwienie pracownikom wykonywania zadań z domu, daje im swobodę działania w sposób, jaki im najbardziej odpowiada. Dla niektórych biurowa rutyna i unifikacja zasad i czasu pracy jest czymś pożądanym, wiele jednak osób postrzega ją jako coś ograniczającego. Zwłaszcza ci o bardziej kreatywnych skłonnościach potrzebują unikalnego, stworzonego indywidualnie środowiska, by jak najpełniej uwolnić swój potencjał efektywności. Oczywiście pracodawca może i powinien wprowadzić pewne ogólne zasady, ale w ramach tych wytycznych twój zespół będzie miał swobodę tworzenia środowiska i harmonogramu, które pozwolą mu działać jak najlepiej.

Ukłon w stronę ekologii – redukcja śladu węglowego

Praca zdalna jest dobra dla środowiska, a zarazem i dla biznesu. Ocenia się, że niemal 50% wszystkich stanowisk pracy w USA może wykonywać zadania z domu. Analogicznie Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że w Polsce 27 % zatrudnionych może pracować zdalnie (w krajach OECD średnio 40%). Nietrudno sobie wyobrazić, jakie korzyści w postaci ograniczonej emisji gazów cieplarnianych, przyniosłaby środowisku sytuacja, w której pracownicy rezygnują z codziennych dojazdów do pracy.

Nie bez znaczenia mogą być również kwestie wizerunkowe . Włączenie zasad pracy zdalnej do biznesplanu pokaże potencjalnym klientom, że jesteś odpowiedzialnym, świadomym ekologicznie przedsiębiorcą. Badanie przeprowadzone przez firmę Nielsen pokazuje, jak troska właścicieli firm o środowisko wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.

Korzyści z tytułu pracy zdalnej dla pracowników i pracodawców

Korzyści dla pracowników wynikające z pracy zdalnej są często bardziej oczywiste, a zatem szerzej omawiane niż korzyści dla pracodawców. Jednak zyski biznesowe wynikające z modelu zdalnego są równie wymierne i znaczące. Od oszczędności na poziomie kosztów ogólnych po pozytywny wpływ na środowisko. Firmy, które uwzględniają strategię pracy zdalnej w swoich modelach biznesowych, mogą – bez poświęcania wydajności biznesowej – czerpać korzyści ze swej obecności w nowoczesnym trendzie na rynku pracy.

Za decyzją o wprowadzeniu elastycznego modelu pracy, koniecznie musi stać pewna doza zaufania pracodawcy wobec jego pracowników. Jak pokazują badania, taki zabieg się jednak opłaca. Badanie Canada Life już na parę lat przed obecnym kryzysem wykazało, że pracownicy, którzy pracują w domu, są o 13 % bardziej produktywni niż ich odpowiednicy w biurze.

Pandemia i praca zdalna, której zasmakowały już miliony ludzi na całym świecie, okazały się katalizatorem zmian, których już nie sposób zatrzymać. Obecna sytuacja na nowo ustaliła priorytety zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Wielu analityków zadaje sobie pytanie, jak będzie wyglądać sytuacja w erze post-covidowej. Wszystko wskazuje na to, że pracownicy polubili swobodę jaką gwarantuje praca zdalna, a pracodawcy bardziej przekonali się do takiego rozwiązania.

Stosowanie elastycznych praktyk pracy nie musi oznaczać całkowitego zamykania biura stacjonarnego. Nie jest to opcja „wszystko albo nic”. W zdecydowanej większości przypadków najbardziej efaktywnym rozwiązaniem zarówno dla właścicieli firm, jak i pracowników jest podział czasu między domem a miejscem pracy.

W tym kontekście dobrym rozwiązaniem będzie nowe oprogramowanie zdalnego pulpitu, dedykowane specjalnie do pracy z domu i hybrydowego modelu pracy – TSplus Remote Work. Pozwalające na płynne poruszanie się między przestrzenią biurową a domowym środowiskiem pracy.

 

Translate »