fbpx

Doświadczenia każdego z nas determinują kształt naszych preferencji, naszego postępowania i naszych decyzji. Z punktu widzenia funkcjonowania firmy, zasadniczo podobne doświadczenia życiowe pracowników mogą wpływać na zbieżność myślenia i kierunku poszukiwania rozwiązań. A zatem mniej odmiennych opinii, co przełoży się na węższy zakres opcji biznesowych.

Natomiast w firmie, której siła robocza jest zróżnicowana i składa się z ludzi mających różne pomysły, różne priorytety i taktyki, które stają się częścią komunikacji wewnętrznej firmy, pojawia się szersza gama opcji do rozważenia. Z punktu widzenia coraz bardziej globalnej gospodarki, może to prowadzić do istotnych korzyści biznesowych.

Model zdalny. Korzyści i konsekwencje

Samo przejście na pracę zdalną mogło zwiększyć wydajność wielu osób. Ale spoglądając dalekowzrocznie na  przyszłość modelu pracy, liderzy biznesu powinni zwrócić również uwagę na fakt, że sama praca zdalna może też powodować problemy związane z różnorodnością i równością. Istnieją problemy, które praca zdalna zdołała istotnie zniwelować. Na przykład wpływając zasadniczo na zdolność kobiet do awansu zawodowego, w której problemy oraz koszty związane z opieką nad dzieckiem okazywały się często elementem blokującym możliwości rozwoju.

Praca zdalna może pomóc osobom, dla których problem stanowiły koszty transportu, czy wydłużony czas poświęcany na podróż do biura. Dostępność jaką gwarantuje praca zdalna może otworzyć nowe możliwości również dla osób, dla których bariery związane z dojazdem stanowiły poważne ograniczenie dla aktywności zawodowej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Poprzez budowanie rozproszonej siły roboczej, dajemy szansę na włączenie do zespołu tych pracowników, którzy wybierają pracę w domu jako sposób na odnalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. A elastyczne godziny pracy, trudne do zrealizowania w sztywnym modelu biurowym, pomagają nie tyko pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe, ale też uniknąć groźby wypalenia technologicznego.

To oczywiste korzyści, które dostrzegają już nie tyko pracownicy, ale i pracodawcy, którzy dzięki takiej formule mogli poszerzyć przestrzeń poszukiwań nowych niedostępnych dotąd talentów z jednej strony, ale i dostarczyć obecnym pracownikom bardziej atrakcyjny i elastyczny model zatrudnienia. Nie oznacza to wprawdzie, że pracą zdalną można już objąć wszystkie obszary funkcjonowania firmy. Ale jeśli istnieją wyraźne przesłanki, by stwierdzić, że samopoczucie pracowników poprawia się, gdy pracują zdalnie, to zmiana modelu lub włączenie rozwiązań hybrydowych jest warte rozważenia.

Z punktu widzenia korzyści biznesowych może to pozytywnie wpłynąć na zwrot z inwestycji. Bowiem najlepszą inwestycją są zadowoleni pracownicy, a skupienie się na niwelowaniu barier jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia równych szans. A to może się opłacić wszystkim zaangażowanym.

Ważną kwestią pozostaje także integracja. Powinna być ona kluczowym punktem zainteresowania we wszystkich modelach pracy, ale w szczególności w pracy zdalnej, która może stanowić platformę współpracy o charakterze egalitarnym, w ramach której wyraźniej niż w tradycyjnym modelu biurowym, można usłyszeć głosy dotąd pomijane, a pragnące wnieść w życie firmy swoje innowacje i pomysły.

Co dalej…?

Decydując o kształcie modelu pracy po pandemii, liderzy będą już dysponować sprawdzonymi narzędziami i opcjami, które pozwolą uformować najbardziej optymalny i korzystny dla wszystkich zainteresowanych, zrównoważony sposób zarządzania personelem. Obecnie, gdy to praca hybrydowa i zdalna zdaje się dominować nową rzeczywistość, ważne jest, abyśmy nie tylko oferowali odpowiednie narzędzia technologiczne umożliwiające efektywną współpracę, ale także używali tych narzędzi do angażowania, wspierania i zachęcania naszych pracowników. Należy się upewnić, że są one nie tylko dostępne, ale również sposób, w jaki ich używamy służy integracji, doskonaleniu i kreowaniu poczucia otwartej społeczności w naszych firmach.

Tak samo jak zróżnicowane są nasze sytuacje życiowe i charaktery, tak samo doświadczenie pracy hybrydowej i zdalnej w przypadku każdego jest nieco odmienne. To z kolei oznacza, że dla kadry zarządzającej personelem w firmie kluczowe znaczenie powinna mieć skuteczna komunikacja ze swoimi zespołami i wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania pracowników. Wówczas tylko, zapewniając reprezentację różnych głosów, będzie można zidentyfikować obszary wrażliwe i ocenić co się sprawdza, a co nie działa w danej firmie.

Chociaż technologia współpracy, jaką niesie ze sobą model zdalny ma potencjał, aby stworzyć bardziej otwarte, sprzyjające integracji środowisko, stanowi również wyzwanie, z którym musi się zmierzyć kadra kierownicza. To wyzwanie w zakresie równości. Ostatnie dwa lata dostarczyły niezbity dowód na praktyczną wartość koncepcji pracy zdalnej. Jednak ujawniły również kwestie, na które należy zwrócić uwagę, koncentrując się na zapewnieniu sprawiedliwego podejścia do pracowników oraz dostępu do tych samych narzędzi i korzyści w każdym aspekcie. To istotne tym bardziej, że praca po pandemii, zdalna i hybrydowa stanął się najprawdopodobniej stałym elementem pejzażu biznesowego przyszłości.

Zdjęcie autorstwa Vlada Karpovich

 

Doświadczenie użytkowania, którego poziom wyznacza bezproblemowy i intuicyjny sposób dostępu do zdalnej przestrzeni roboczej, jest równie istotnym elementem, wpływającym na postawę i samopoczucie pracowników zdalnych… a także ich efektywność i płynność wykonywania zadań. Możesz zaoferować swoim pracownikom idealne oprogramowanie do pracy zdalnej oraz wykorzystać proste i szybkie do wdrożenia narzędzie dla rozwiązań hybrydowych – Remote Work TSplus.

Translate »