fbpx

Epidemia COVID -19 pokazała bezwzględną konieczność uznania bezpieczeństwa zdalnych połączeń za priorytet technologicznych rozwiązań w zakresie zdalnego pulpitu.

Pandemia wpłynęła istotnie na zmianę codziennego funkcjonowania wielu firm na całym świecie, wyznaczając nowy kierunek w modelach zarabiania, i życia w ogóle. Największa zmiana dotknęła oczywiście praktyk pracy zdalnej, która stała się z dnia na dzień koniecznością zachowania ciągłości funkcjonowania wielu branż. Schemat, w którym pracownicy dotychczas wykonujący swoje obowiązki w biurze firmy byli zmuszeni kontynuować pracę ze swoich domów, uwydatnił istotny temat skuteczności ochrony zdalnych połączeń i danych korporacyjnych oraz wskazał na realną, jak nigdy dotąd, potrzebę bezpiecznego zdalnego dostępu w czasie epidemii COVID-19. Wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom, firma TSplus opracowała Remote Work – proste oprogramowanie, które zapewnia trafne rozwiązanie, pozwalające na wdrożenie zdalnego biura w szybki i bezpieczny sposób.

Rosnąca potrzeba bezpiecznego zdalnego dostępu

Nasilenie wykorzystania nowych technologii w biznesie ma zarazem swoje plusy, jak i minusy. Pozwoliło z jednej strony  zachować możliwość zarabiania nawet w czasie kryzysu covidowego. Z drugiej natomiast niesie ze sobą również ryzyko, związane z bezpieczeństwem danych. Istnieje zatem większa potrzeba niezawodnego dostępu zdalnego, jednak realnie konieczność uwzględnienia wszystkich wymagań sprzętowych i infrastrukturalnych, sprawia że wdrożenie zadowalającego rozwiązania zajmuje z reguły nieco czasu.

Wobec tych zmian, w głowach użytkowników rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Na przykład: „Jak mogę uzyskać dostęp do moich plików bez naruszenia bezpieczeństwa?” „Jak bezpiecznie dołączyć do spotkania online?”. Obecna sytuacja jest zapewne nowością dla wielu zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. I implikuje lęk o bezpieczeństwo zwłaszcza u osób, które myślały o rozwiązaniach pracy zdalnej jako opcji, związanej z koniecznością utrzymania swojej wydajności podczas pandemii Covid-19.


Dowiedz się więcej

Jak znaleźć odpowiednie rozwiązanie zdalnego dostępu w gęstej chmurze ofert?

Obserwowane na całym świecie przemiany stworzyły możliwości dla sprzedawców oprogramowania i innych produktów IT, które mogą ułatwić życie osobom pracującym z domu. Niektóre firmy oferują bezpłatne licencje próbne na ograniczony czas. Są tacy, którzy są gotowi zapewnić wsparcie online w razie potrzeby. Inni zatrudniają do pomocy personel IT. Stoi za tym najczęściej wyspecjalizowana sieć zdalna, na której barkach spoczywa uniesienie ciężaru całej technologicznej złożoności. W rzeczywistości, skonfigurowanie całego systemu tak, aby pracownicy mogli łączyć się z siecią firmową za pomocą bezpośredniego dostępu, zajmuje trochę czasu.

TSplus oferuje kompleksową obsługę w zakresie zdalnych połączeń, dzięki szerokiej gamie produktów: Bezpieczny Zdalny Pulpit (Secure Remote Access), program Advanced Security, oprogramowanie Remote Support itp. Każde z tych rozwiązań posiada bezpłatną wersję próbną. Aby pomóc firmom w obliczu konieczności szybkiego przejścia na home office, wymuszonego kryzysem Covid-19, w sposób sprawny i nie wymagający dokonywania ogromnych inwestycji IT, firma Tplus opracowała i udostępniła  Remote Work, proste i bezpieczne rozwiązanie do zdalnego dostępu oparte na inteligentnej technologii. Pracownicy, wykonujący swoje obwiązki zawodowe z domu, uzyskują bezpośrednie i bezpieczne połączenie z własnym biurowym komputerem stacjonarnym i w każdej chwili mogą pracować nad tą samą sesją i narzędziami, zupełnie tak, jakby fizycznie znajdowali się w swoim biurze. Wszystko, czego potrzebują, to połączenie internetowe, aby zalogować się do portalu internetowego za pośrednictwem brokera połączeń Remote Work, zainstalowanego w strefie DMZ. Dzięki temu wszystkie sesje i dane pozostają bezpieczne w sieci firmowej.

 Znaczenie bezpieczeństwa w środowisku zdalnym

Systemy pracy zdalnej oraz ich bezpieczeństwo są równie istotne, jak tych bezpośrednio związanych z działalnością biznesową przedsiębiorstwa. I wymagają odpowiedniej ochrony przez cały czas. Ponadto, do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania takiego systemu potrzebne są odpowiednie narzędzia, w tym aplikacje, licencje i sprzęt, aby zapewnić jak najlepszą płynność działania i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika. Podobnie, bezpieczeństwo połączeń musi być zapewnione również po stronie biura firmowego. Należy wprowadzić więc rygorystyczne protokoły uwierzytelniania oraz kontrolę dostępu.

Strategie bezpieczeństwa muszą również uwzględniać fakt, że wielu pracowników korzysta z urządzeń osobistych, takich jak smartfony, tablety i laptopy. Istnieją również domowe zapory sieciowe, które także stanowią niezbędny do oceny element w kontekście problemu bezpieczeństwa. Gama produktów TSplus Remote Desktop Application Delivery – Zdalny Pulpit i Udostępnianie Aplikacji – upraszcza cały proces. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo połączeń są obsługiwane po stronie serwera korporacyjnego. Dla każdego typu urządzenia dostępny jest odpowiedni klient połączenia. TSplus Advanced Security zapewnia natomiast scentralizowane centrum kontroli cyberbezpieczeństwa, które zapewnia bezpieczne i zdrowe środowisko dostępu zdalnego dla zdalnych użytkowników. Z drugiej strony TSplus 2FA pozwala po prostu dodać proces uwierzytelniania dwuskładnikowego do połączenia z portalem internetowym, zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo.

Uzyskaj bezpieczeństwo, które jest obecnie niezbędnym warunkiem zdalnego dostępu. Odwiedź TSplus.pl, aby sprawdzić całą gamę naszych rozwiązań. Wszystkie produkty TSplus są dostępne do pobrania w wersji próbnej na 15 dni i 5 użytkowników.

Translate »